Takk for tierne!

saihtiere

Da du betalte semesteravgiften så du kanskje en liten setning øverst på innbetalingssiden som nevnte SAIH? Tier-ordningen er nemlig innført på 29 høgskoler og universiteter i Norge og mer enn 160 000 studenter støtter SAIH med mellom 20 og 40 kroner i semesteret.

Hva går så disse pengene til? SAIH støtter høyere utdanning for unge i Bolivia, Nicaragua, Zimbabwe, Colombia, Zambia og Sør-Afrika i tråd med vårt motto “Utdanning for frihet”. Bistandprosjekter er dermed en viktig del av arbeidet vårt, samtidig vet vi at bistand alene ikke løser alt. Her hjemme driver vi derfor politisk påvirkningsarbeid, da en rekke problemer i fattigere land i Sør kan ikke løses uten at landene i Nord endrer sin politikk. I tillegg jobber vi mye med folkeopplysning for å bryte ned stereotypier og fordommer mot nettopp de som bor i land i Sør. Vi mener at overforenklinger gjør oss dummere og er med på å kamuflere de egentlige årsakene til fattigdom.

Oppsummert jobber vi altså med bistand til prosjekter for høyere utdanning i våre partnerland, og politisk påvirkning og informasjonsarbeid her hjemme. Takk for at du gjør dette mulig!

( Ps: Vil du delta aktivt i disse tingene? Kom på vårt åpne infomøte onsdag 28 januar kl 17.30 i St. Olavsgate 32!)

About SAIH Bislet

SAIH Bislet er Studentene og akademikernes internasjonale hjelpefonds lokallag på HiOA. Vi arrangerer filmvisninger, seminarer og debatter for å skape oppmerksomhet og spre kunnskap omkring globale spørmål. SAIH støtter lokale organisasjoners prosjekter innen høyere utdanning, forskning og opplæring i det sørlige Afrika og Latin-Amerika. Men bistand alene kan ikke skape en rettferdig verden. Rike land i Nord må også endre politikk som har negativ innvirkning på utviklingen i land i Sør.
This entry was posted in Hjem. Bookmark the permalink.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *