Om SAIH Bislet

SAIH Bislet er Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefonds lokallag på Bislett/HiOA.
Vi arrangerer debatter, seminarer, filmvisninger, kampanjer og stands. Alt for å informere om hvordan vi støtter bistandsprosjekter gjennom våre partnere i land i Sør, hvordan bistand alene ikke er nok ( politiske endringer her hjemme må til for å skape varig endring på problemer i land i Sør), og hvordan forenklinger av virkeligheten og fordommer kamuflerer grunner til blandt annet fattigdom. I lokallaget kan du jobbe med ulike spennende tema, og tilegne deg nyttig kunnskap om bistand og internasjonal politikk. Bli med!!

Vi møtes onsdager klokken 17 for å planlegge, diskutere og sosialisere. Ta kontakt for å finne ut hvor neste møte avholdes!

Kontakt:

E-post: saih.bislet@gmail.com
Tlf: 99019659 (Cathrine Nodberg)

SAIH Bislet is the Norwegian Students’ and Academics’ International Assistance Fund local chapter in Bislet/HiOA. We arrange debates, seminars, film-screenings, campaigns and stands. By joining you’ll get to work with different topics and learn more about development cooperation and international politics.

We meet every Wednesday  at 5 pm to plan, discuss and socialise. Get in touch!

Contact:

E-mail: saih.bislet@gmail.com
Phone: 99019659 (Cathrine Nodberg)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *