Om SAIH Bislet

SAIH-Bislet er Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefonds lokallag på Bislett/HiOA.  SAIH-Bislet arrangerer debatter, seminarer, filmvisninger, kampanjer og stands. Alt for å spre informasjon om: 1) Bistandsprosjektene vi støtter gjennom våre partnerorganisasjoner, 2) Hvordan politikk vedtatt her i Nord påvirker (fattige) land i Sør og 3) Hvordan fordummer og overforenklinger er med på å kamuflere de ulike årsakene til fattigdom. I lokallaget kan du jobbe med ulike spennende tema, og tilegne deg nyttig kunnskap om bistand og internasjonal politikk.

Vi møtes onsdager klokken 17 for å planlegge, diskutere og sosialisere. Ta kontakt for å finne ut hvor neste møte avholdes!

Kontakt:

E-post: saih.bislet@gmail.com
Tlf: 99019659 (Leder Cathrine Nodberg)

SAIH-Bislet is the Norwegian Students’ and Academics’ International Assistance Fund local chapter in Bislet/HiOA. We arrange debates, seminars, film-screenings, campaigns and stands. By joining you’ll get to work with different topics and learn more about development cooperation and international politics.

Contact:

E-mail: saih.bislet@gmail.com
Phone: 99019659 (Leader Cathrine Nodberg)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *