SAIH-Bislet

SAIH-Bislet

SAIH Bislet er studenes og akademikernes internasjonale hjelpefond sitt lokallag på Høgskolen i Oslo og Akershus. Vi har kontrorer i St.Olavsgate 32, hvor vi jevnlig holder lokallagsmøter. Ellers arrangerer vi blant annet debatter, filmvisninger, seminarer og kampanjer om internasjonal politikk og nord/sør-problematikk.

Om dette virker som noe for deg, er det bare å kontakte oss!