SAIH Blindern

SAIH Blindern

SAIH Blindern arrangerer debatter, seminarer, konserter, filmvisninger og kampanjer. I lokallaget kan du jobbe med spennende temaer og tilegne deg kunnskap om bistand- og solidaritetsarbeid og internasjonal politikk.

SAIH Blindern holder til vanlig ved Villa Eika på Blindern, og har møter der hver onsdag kl. 16:30.

SAIH Blindern arrangerer blant annet verdensseminaret. Verdensseminaret har som formål å fremme interessen for internasjonale utviklingsspørsmål relatert til Nord/Sør-problematikk, og er en tverrfaglig seminarrekke basert på enkeltstående seminarer. Utover dette utfører vi informasjonsarbeid om SAIHs politikk og arbeidsområder.

Som aktivist i lokallaget vil du få en kombinasjon av faglig arbeid og sosial moro. Ta kontakt med oss hvis du er interessert i å bli med i vårt lokallag, vi er alltid interessert i nye hoder!