SAIH Blindern

SAIH Blindern

SAIH Blindern arrangerer debatter, seminarer, konserter, filmvisninger og kampanjer. I lokallaget kan du jobbe med spennende temaer og tilegne deg kunnskap om bistand og internasjonal politikk.

SAIH Blindern holder til på Villa Eika på Blindern, og har møter der hver onsdag kl. 17:00. SAIH Blindern er blant annet med på å arrangere Verdensseminaret i samarbeid med Universitetet i Oslo ved Senter for utvikling og miljø (SUM). Verdensseminaret har til formål å fremme interessen for internasjonale utviklingsspørsmål relatert til Nord/Sør-problematikk, og er en tverrfaglig seminarrekke basert på enkeltstående seminarer. Utover dette utfører vi informasjonsarbeid om SAIHs politikk og arbeidsområder. Som aktivist i lokallaget vil du få en kombinasjon av faglig arbeid og sosial moro. Ta kontakt med oss hvis du er interessert i å bli med i vårt lokallag, vi er alltid interessert i nye hoder!