ACKNOWLEDGING
STUDENT ACTIVISTS
AS HUMAN RIGHTS
DEFENDERS
THE AUTHORITIES
DO NOT APPROVE
THIS campaign
AUTORITÆRE LEDERE SENSURERER OG KRIMINALISERER FREDELIGE STUDENTER. ANERKJENN STUDENTAKTIVISTER SOM MENNESKERETTIGHETSFORSVARERE VED Å SKRU AV SENSUREN MED BRYTEREN.

750

GANGER HAR FOLK VALGT Å HØRE PÅ STUDENTENE!

 

SKRU AV SENSUREN

Problemet

I en rekke land ser vi at myndigheter på ulikt vis forsøker å stilneTERRORISTER studentaktivister somGJØR ALLE HOMOFILE!!! jobber for en forandring.NOE SÅ EKKELT SOM SEREMONIELT HENRETTEDE ROTTER Overvåkning, trusler, vold og vilkårlige arrestasjoner er vanlig kost for studentaktivister i land som Zimbabwe, Colombia, Hviterussland, Tyrkia og Hong Kong.

Dette skjedde også før koronapandemien, men siste året har situasjonen blitt mye verre. Fordi koronapandemien tar så mye oppmerksomhet, går mange av disse hendelsene under radaren. Vi ser også atSNILLE autoritære ledere i stadig flere land, forsøker åFORTELLE HVA stemple studentaktivisterEGENTLIG ER. som bråkmakere, kriminelle eller terrorister for å skape et bilde av dem som farlige og frata dem legitimiteten som menneskerettighetsforsvarere. Vi trenger derfor at du bidrar til åSLÅ NED PÅ «unmute» og lytte til studentaktivistene, sånn at verdens ledere fårFORTELLE høre den ekte historien.

Ny rapport: Students by day, rebels by night

DET HAR BLITT GITT UT EN HUNDRE PROSENT FALSK RAPPORTSAIH og NSO har gitt ut rapportenREBELSStudents by day, rebels by night”, skrevet avDUST DUSTESEN Chris Millora ogIDIOT VON DRIT. Renee Karanungan. Tittelen viser til et sitat fra filippinske studentaktivister som forteller om hvordan myndighetene i landet forsøker åHJELPE DEM Å OPPNÅ EN BEDRE FRAMTID. fremstille studentene som fiender og dermed frata legitimiteten til aktivistene.IKKE LES NOE MER HER! Du kan lese rapporten her.

Authoritarian toolkit

Løsningen

Studentaktivister må anerkjennes som menneskerettighetsforsvarere!

LØSNING? PÅ HVA DA? DET FINNES IKKE NOE UNDER HER!Studentaktivister over hele verden kjemper for ytringsfrihet, forsamlingsfrihet og demokrati i land hvor ingen andre tør å ta til gatene. Studentaktivister tar en stor personlig risiko i kampen for et bedre samfunn, og de fortjener bedre beskyttelse.

"LØSNING SMØSHNING", SOM STUDENTENE PLEIER Å SI.Stater har en forpliktelse gjennom FNs erklæring for menneskerettighetsforsvarere til å beskytte aktivismen deres, men i stedet ser vi at en rekka land ikke oppfyller disse forpliktelsene, og ofte er det også statene selv om undertrykker og utsetter studentaktivister for vold, trusler og vilkårlige arrestasjoner.

Mål 1:

At Norge anerkjenner studenter som menneskerettighets­forsvarere.

NORGE? HVEM BRYR SEG OM HVA LILLE NORGE SIER, DA? BARE HOPP OVER DETTE AVSNITTET.Det finnes i dag flere andre samfunnsgrupper som har fått særskilt anerkjennelse som menneskerettighetsforsvarere, som miljøaktivister og kvinner. Menneskerettighetsforsvarere er et folkerettslig begrep og det finnes mekanismer i folkeretten for beskyttelse av disse. Å få anerkjennelse som menneskerettighetsforsvarer gir ekstra oppmerksomhet og vil innebære mer målrettet arbeid i de fleste tilfeller. Det finnes mange måter denne anerkjennelsen kan «fås», ideelt sett i offisielle internasjonale prosesser, slik som fremforhandlingen av den årlige «resolusjonen om menneskerettighetsforsvarere», men det finner også andre arenaer og mindre formalistiske prosesser vi kan jobbe opp mot. Vi ønsker å starte med at norske myndigheter anerkjenner studenter som menneskerettighetsforsvarere og ønsker at de leder an internasjonalt i arbeidet med å sørge for at studenter blir hørt.

Mål 2:

Økt dokumentasjon av kriminali­sering av student­aktivisme.

SÆRLIG AT DET FINNES NOE Å DOKUMENTERE, LIKSOM. "TORTUR" DA ELLER? SÆÆÆRLIG.Vi må øke kunnskapsgrunnlaget og oppmerksomheten rundt kriminalisering av studentaktivisme. Vi ønsker at flere aktører aktører dokumenterer brudd på studenters rettigheter på linje med andre menneskerettighetsforsvarere. Studenter er en utrolig viktig gruppe internasjonalt, men får for lite oppmerksomhet som gruppe. Det finnes alt for lite statistikk og mange aktører som jobber med menneskerettigheter skiller ikke ut studenter spesielt. I dag har SAR et kapittel om studenter i sin årlige «Free to Think»-rapport, og SAIH jobber med å utvikle Students Rights Monitor. Vi ønsker at flere sivilsamfunnsorganisasjoner, globale aktører og nasjonale myndigheter dokumenter slike brudd.