Om oss

Vårt mål er at alle unge mennesker skal ha tilgang til god utdanning, slik at de kan bidra til mer rettferdige og inkluderende samfunn.

BLI MED!

SAIH sitt motto er «utdanning for frigjøring». Vi mener at utdanning er det mest effektive våpenet vi har for å skape endring. Gjennom høyere utdanning og opplæring skal unge mennesker få redskaper for kritisk og selvstendig tenkning, slik at de kan delta i samfunnsdebatten og bidra til å skape mer rettferdige og inkluderende samfunn.

I mange land oppleves ny kunnskap og forskning som en trussel. Her opplever studenter og akademikere å bli truet på livet når de engasjerer seg politisk. SAIH jobber derfor for å fremme retten til akademisk frihet. Alle skal ha rett til å heve stemmen mot urettferdighet, ingen skal trues til taushet.

VÅRE VERDIER

SAIH er en partipolitisk uavhengig organisasjon. Solidaritet, likestilling og ikke-diskriminering er viktige verdier som ligger til grunn for SAIHs arbeid. For oss betyr solidaritet å stå sammen. SAIH driver ikke med veldedighet, vi inngår samarbeid med likeverdige partnere og jobber sammen mot felles mål.

HVORDAN VI JOBBER

Helt siden SAIH ble stiftet i 1961 har norske studenter støttet SAIHs arbeid gjennom SAIH-tierne. SAIH støtter i dag 40 organisasjoner i 8 land i Latin-Amerika, sørlige Afrika og Asia. I tillegg til langsiktig bistandsarbeid jobber vi med politisk påvirkning i Norge og internasjonalt, for å bedre rammevilkårene for utdanning og utvikling globalt. 

GJØR UTDANNING TIL DIN KAMPSAK, DU OGSÅ

Vil du støtte kampen for høyere utdanning og akademisk frihet? Les mer om hvordan du kan engasjere deg, her.