Grunndokumenter og ressurser

Her er en oversikt over SAIHs styringsdokumenter. Klikk deg videre nederst på siden om du ønsker mer oversikt over økonomien.

Statutter

Dette er SAIHs "grunnlov". Statuttene kan endres på hvert årsmøte med 2/3 flertall. I statuttene defineres blant annet SAIHs formål, organisasjonsoppbygging og hvem som vedtar hva i organisasjonen.
Les Statuttene her

Prinsipprogram

Definerer SAIHs ideologiske grunnlag.
Les Prinsipprogrammet 2017-2022 her

Strategi for kommunikasjon

Definerer SAIHs tematiske satsningsområder og presenterer mål for SAIHs kommunikasjonsarbeid, inkludert politisk påvirkningsarbeid.
Les Strategi for kommunikasjon 2018-2021 her

Strategi for utviklingssamarbeid

Det styrende dokumentet for SAIHs utviklingssamarbeid med partnere i andre land. Strategien skal være førende for planleggingen, gjennomføringen og evalueringen av utviklingssamarbeidet.
Les Strategi for utviklingssamarbeid 2018-2021 her

Strategi for organisasjonsutvikling

Samler elementene av organisasjonsutvikling i SAIH inn i ett overordnet dokument, slik at vi sikrer et helhetlig blikk på dette arbeidet. Strategien adresserer betydningsfulle sider ved SAIH som organisasjon, og skisserer mål og tiltak som skal føre til en sterkere, mer inkluderende og bedre styrt organisasjon.
Les Strategi for organisasjonsutvikling 2018-2020 her

Handlingsprogram

Er årsplanen til SAIH som legger føringer på hva SAIH skal jobbe med i året som kommer, både sentralt og i lokallagene.
Les Handlingsprogram 2018-2019 her

Resolusjoner

Årsmøtet 2018:
Stopp angrepene på akademisk frihet i Tyrkia
Utdanning er en rettighet – ikke en vare
Studenter som endringsaktører – også i globale fora
Angrep på høyere utdanning
Avkolonisering av høyere utdanning
Hvordan dele verden på sosiale medier
Nedsatt funksjonsevne skal ikke være et hinder for å være student

Årsmøtet 2016:
Høyere utdanning må prioriteres i oppfølgingen av bærekraftsmålene

Årsmøtet 2015: 
Ingen resolusjoner vedtatt.

Årsmøtet 2014:
Studentrettigheter og akademisk frihet i Palestina og i Israel.
Stopp diskriminering av iranske studenter i Norge

Årsmøtet 2013:
Informasjonsstøtten-selvhjelp til norske hoder!
Ja til kreative og nyanserte folkeopplysere!
Støtte til urfolk og afroetterkommere i Latin-Amerika

Årsmøtet 2012:
Boikott Elsevier!
Støtte til studenter fra Vest-Sahara!

Årsmøte 2011:
Scholars at Risk (SAR)
Students at Risk
Utdanning for frigjøring