Grunndokumenter og ressurser

Her er en oversikt over SAIHs styringsdokumenter. Klikk deg videre nederst på siden om du ønsker mer oversikt over økonomien.

Vedtekter

Dette er SAIHs "grunnlov". Statuttene kan endres på hvert årsmøte med 2/3 flertall. I statuttene defineres blant annet SAIHs formål, organisasjonsoppbygging og hvem som vedtar hva i organisasjonen.
Les Vedtektene

Prinsipprogram

Definerer SAIHs ideologiske grunnlag.
Les Prinsipprogrammet 2017-2022

Strategi for kommunikasjon

Definerer SAIHs tematiske satsningsområder og presenterer mål for SAIHs kommunikasjonsarbeid, inkludert politisk påvirkningsarbeid.
Les Strategi for kommunikasjon 2021-2024

Strategi for utviklingssamarbeid

Det styrende dokumentet for SAIHs utviklingssamarbeid med partnere i andre land. Strategien skal være førende for planleggingen, gjennomføringen og evalueringen av utviklingssamarbeidet.
Les Strategi for utviklingssamarbeid 2022-2026
Les Midtveisevaluering av SAIHs internasjonale programarbeid 2018-2021

Strategi for organisasjonsutvikling

Samler elementene av organisasjonsutvikling i SAIH inn i ett overordnet dokument, slik at vi sikrer et helhetlig blikk på dette arbeidet. Strategien adresserer betydningsfulle sider ved SAIH som organisasjon, og skisserer mål og tiltak som skal føre til en sterkere, mer inkluderende og bedre styrt organisasjon.
Les Strategi for organisasjonsutvikling 2020-2023

Handlingsprogram

Er årsplanen til SAIH som legger føringer på hva SAIH skal jobbe med i året som kommer, både sentralt og i lokallagene.
Les Handlingsprogram 2022-2023

Resolusjoner

Årsmøte 2022:
Enhancing accessibility to the STAR program

Resolusjon om samenes og minioritets-dager

SAIH supports students demands for democracy in Belarus!

SAIH supports increases in student financial support in Norway

Årsmøte 2021:

SAIH støtter studentenes krav om demokrati i Myanmar!

Årsmøte 2020:
En sosial og rettferdig bekjempelse av Covid-19

Årsmøte 2019:
Skatterettferdighet for å sikre tilgang til god utdanning!
Mot fragmentering av utdanningsfinansiering
Interseksjonalitet i SAIHs utviklingssamarbeid
SAIH fordømmer nedleggelsen av kjønnsstudier ved ungarske universiteter
Avkolonisering av høyere utdanning
Lik tilgang til utdanning, også i Norge!
Stans Hydros angrep på forskningsbaserte ytringer - Støtt akademisk frihet i Brasil!
Kriminalisering av studentaktivisme i Honduras

Årsmøte 2018:
Stopp angrepene på akademisk frihet i Tyrkia
Utdanning er en rettighet – ikke en vare
Studenter som endringsaktører – også i globale fora
Angrep på høyere utdanning
Avkolonisering av høyere utdanning
Hvordan dele verden på sosiale medier
Nedsatt funksjonsevne skal ikke være et hinder for å være student

Årsmøte 2016:
Høyere utdanning må prioriteres i oppfølgingen av bærekraftsmålene

Årsmøte 2015:
Ingen resolusjoner vedtatt.

Årsmøte 2014:
Studentrettigheter og akademisk frihet i Palestina og i Israel.
Stopp diskriminering av iranske studenter i Norge

Årsmøte 2013:
Informasjonsstøtten-selvhjelp til norske hoder!
Ja til kreative og nyanserte folkeopplysere!
Støtte til urfolk og afroetterkommere i Latin-Amerika

Årsmøte 2012:
Boikott Elsevier!
Støtte til studenter fra Vest-Sahara!

Årsmøte 2011:
Scholars at Risk (SAR)
Students at Risk
Utdanning for frigjøring

posisjonsnotater

2022
Students At Risk

2016/17:
Sexual orientation, gender identity and expression (SOGIE)

Akademisk frihet
Urfolk, afroetterkommere og utdanning