Grunndokumenter og ressurser

Her er en oversikt over SAIHs styringsdokumenter. Klikk deg videre nederst på siden om du ønsker mer oversikt over økonomien.

Vedtekter

Dette er SAIHs "grunnlov". Statuttene kan endres på hvert årsmøte med 2/3 flertall. I statuttene defineres blant annet SAIHs formål, organisasjonsoppbygging og hvem som vedtar hva i organisasjonen.
Les Vedtektene

Prinsipprogram

Definerer SAIHs ideologiske grunnlag.
Les Prinsipprogrammet 2017-2022

Strategi for kommunikasjon

Definerer SAIHs tematiske satsningsområder og presenterer mål for SAIHs kommunikasjonsarbeid, inkludert politisk påvirkningsarbeid.
Les Strategi for kommunikasjon 2021-2024
SAIH’s Communication Strategy 2021-2024

Strategi for utviklingssamarbeid

Det styrende dokumentet for SAIHs utviklingssamarbeid med partnere i andre land. Strategien skal være førende for planleggingen, gjennomføringen og evalueringen av utviklingssamarbeidet.
Les Strategi for utviklingssamarbeid 2022-2026
SAIH’s Strategy for Development Cooperation 2022-2026
Les Midtveisevaluering av SAIHs internasjonale programarbeid 2018-2021

Strategi for organisasjonsutvikling

Samler elementene av organisasjonsutvikling i SAIH inn i ett overordnet dokument, slik at vi sikrer et helhetlig blikk på dette arbeidet. Strategien adresserer betydningsfulle sider ved SAIH som organisasjon, og skisserer mål og tiltak som skal føre til en sterkere, mer inkluderende og bedre styrt organisasjon.
Les Strategi for organisasjonsutvikling 2020-2023

Handlingsprogram

Er årsplanen til SAIH som legger føringer på hva SAIH skal jobbe med i året som kommer, både sentralt og i lokallagene.
Les Handlingsprogram 2022-2023

posisjonsnotater

The Students at Risk (StAR) Program – a protection mechanism for student activists internationally
Urfolk, afroetterkommere og utdanning
Position paper on sexual orientation, gender identity and expression and sexual characteristics (SOGIESC)
FNs bærekraftsmål
Academic freedom
Høyere utdanning

Resolusjoner

Årsmøte 2022:
Enhancing accessibility to the STAR program
Resolusjon om samenes og minioritets-dager
SAIH supports students demands for democracy in Belarus!
SAIH supports increases in student financial support in Norway

Årsmøte 2021:
SAIH støtter studentenes krav om demokrati i Myanmar!

Årsmøte 2020:
En sosial og rettferdig bekjempelse av Covid-19