Historie

60 år i kampen for alle menneskers rett til god utdanning og solidaritet med forfulgte studenter og akademikere. Her er noen av milepælene:

1961 – SAIH dannes og SAIH-femmer’n innføres

1970 – Støtte til frigjøringsbevegelser, blant annet Mandelas ANC.

1972 – SAIH får inn 70 000 kroner i SAIH-femmer’n

1975 – SAIH har Operasjon Dagsverk for første gang. Deretter 85, 88, 92, 94, 00 og 04

1975 – SAIH-tier’n inn i semesteravgiften

1975 - Spion fra Apartheidregimet infiltrerer SAIH

1975 – SAIH starter U-landsseminarene ved UiO

1978 – Kampanje: Boikott Sør-Afrika

1980 – SAIHs lokallag starter opp

1980 – Zimbabwe og Nicaragua blir prosjektland

1982 - SAIH sender norske helsearbeidere til Zimbabwe.

1991 – Verdensmagasinet X etableres

1993 – Aksjon Slett U-landsgjelda (SLUG) opprettes av SAIH mfl.

1993 - Støttekomiteen for Vest-Sahara opprettes av SAIH

1993 Ramos-Horta mottar Raftoprisen etter nominasjon fra lokallaget i Bergen. Han blir senere president i Øst-Timor.

1993 – Viktig støttespiller i opprettelsen av urfolksuniversitet i Bolivia

1994 – Avgjørende støtte til universitet i Nicaragua

1994 – SAIH feirer apartheidregimets fall

1997 – SAIH er med å stifte Fairtrade Max Havelaar

1999 – Mandela besøker Norge og takker SAIH for støtten under apartheid.

2002 – SAIH presser norsk selskap ut av Vest-Sahara

2004 – Støtte til hiv-arbeid på campus i Zambia

2006 - SAIH setter Vest-Sahara på dagsorden i FN

2009 –Tiltalte studentaktivister i Zimbabwe får rettshjelp 510 ganger med støtte fra SAIH

2010 – kampanje og bistandsprogram om skeive ungdommers rettigheter

2010 – SAIH får inn 6,5 millioner i SAIH-tiere

2011- Scholars at Risk-seksjon etableres i Norge med 14 norske utdanningsinstitusjoner etter arbeid fra SAIH

2012 - SAIH mottar internasjonalt gjennomslag og setter bistand og kommunikasjon på dagsorden gjennom videoen Africa For Norway

2013 - "Students at Risk" blir en realitet etter at SAIH-aktivister og SAIH-sentralt har jobbet aktivt opp mot det.

2014 - Kampanje om utnyttelse av urfolk og landområder i Latin-Amerika – we dream big

2015 - SAIH markerte 40-årsjubileumet for Marokkos okkupasjon av Vest-Sahara med kampanjen «Last colony»

2016 - SAIH starter å jobbe i Myanmar med Colours Rainbow, og fikk tildelt årets OD-prosjekt som gikk til prosjektet «Utdanning er kraftigere våpen» i Colombia

2017 - SAIHs partner, det interkulturelle universitetet URACCAN blir kåra til Nicaraguas 6. beste universitet

Årets politiske kampanje, “Proud Supporters of Academic Freedom», fører til at Student at Riskprogrammet videreføres i tre nye år, fra 2018.

2018 - SAIH vedtar en resolusjon om avkolonisering i akademia, som fører til stor debatt i norsk media

SAIH blir valgt inn i styret for Global Campaign for Education (GCE).

Radi-Aid-prosjektet blir avslutta, med en rapport om bistandskommunikasjon

2019 - SAIH lanserte den politiske kampanjen lånekassa for utvikling, og initiativet ble vedtatt av utviklingsminister i september samme år

SAIH holder sin aller siste Radi-Aid kampanje, Radi-Aid 2.0 – Africa Corp

2020 - SAIH holder en kampanje om “det forbudte bibliotek” og lanserer rapporten om “Anti-Gender”-bevegelsen

2021 - Student Rights Watch, et monitoreringsverktøy for studenter som menneskerettighetsforkjempere opprettes.

SAIH fokuserer på studentrettigheter, og studenters kamp mot autoritære regimer i kampanjen “Can you hear me now?”

SAIH lanserer en høstkampanje om Fake News