Medlemmer

SAIH har totalt 54 medlemmer. Våre medlemmer består i dag av 20 studentdemokratier ved høyere utdanningsinstitusjoner, 6 landsomfattende interesseorganisasjoner for studenter ved universitet og høgskoler, 10 universitets- og høgskolestyrer, 7 landsomfattende arbeidstakerorganisasjoner for akademikere, og 11 lokallag ved universiteter og høgskoler over hele landet.

Høyeste studentorgan:

Allmøtet ved Det teologiske Menighetsfakultet

Studentorganisasjonen Nord

Studentorganisasjonen ved Høgskolen Innlandet

Studentorganisasjonen ved Universitetet i Sørøst-Norge

Studentorganisasjonen ved Universitetet i Agder

Studentparlamentet ved NLA Høgskolen

Studentparlamentet ved Oslo Met

Studentparlamentet ved Høgskolen i Østfold

Studentparlamentet ved UiT Norges arktiske universitet

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo

Studentparlamentet ved Universitetet i Stavanger

Studenttinget ved Høgskolen i Molde

Studenttinget ved Høgskolen i Volda

Studenttinget ved Høgskulen på Vestlandet

Studenttinget ved NMBU

Studenttinget ved NTNU

Studentstyret ved Samisk Høyskole

Studentrådet ved Dronning Mauds Minne Høgskole

Landsomfattende interesseorganisasjoner for studenter ved universitet og høgskoler i Norge:

ANSA - Association of Norwegian Students Abroad

Industri Energi Student

International Students' Union of Norway (ISU)

Norsk Studentorganisasjon (NSO)

Pedagogstudentene (PS)

NITO Studenter

Styret ved universitet og høgskoler i Norge:

Oslo Met - Storbyuniversitetet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norsk teknisk-naturvitenskaplige universitet

UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Agder

Universitetet i Stavanger

Nord Universitet

Høgskulen for Landbruk og Bygdeutvikling

Landsomfattende arbeidstakerorganisasjoner for akademikere i Norge:

Akademikerne

Fellesorganisasjonen (FO)

Forskerforbundet

Norsk Tjenestemannslag

Samfunnsviterne

UNIO (Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede)

Utdanningsforbundet

SAIHs lokallag:

SAIH-Bergen

SAIH-Bislet

SAIH-Blindern

SAIH-Bodø

SAIH-Drammen

SAIH-Kristiansand

SAIH-Lillehammer

SAIH-Stavanger

SAIH-Tromsø

SAIH-Trondheim

SAIH-Ås