Medlemmer

SAIH har totalt 55 medlemmer. Våre medlemmer består i dag av 20 studentdemokratier ved høyere utdanningsinstitusjoner, 6 landsomfattende interesseorganisasjoner for studenter ved universitet og høgskoler, 10 universitets- og høgskolestyrer, 7 landsomfattende arbeidstakerorganisasjoner for akademikere, og 12 lokallag ved universiteter og høgskoler over hele landet.

Høyeste studentorgan:

Allmøtet ved Det teologiske Menighetsfakultet

Studentorganisasjonen Nord

Studentorganisasjonen ved Høgskolen Innlandet

Studentorganisasjonen ved Universitetet i Sørøst-Norge

Studentorganisasjonen ved Universitetet i Agder

Studentparlamentet ved NLA Høgskolen

Studentparlamentet ved Oslo Met

Studentparlamentet ved Høgskolen i Østfold

Studentparlamentet ved UiT Norges arktiske universitet

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo

Studentparlamentet ved Universitetet i Stavanger

Studenttinget ved Høgskolen i Molde

Studenttinget ved Høgskolen i Volda

Studenttinget ved Høgskulen på Vestlandet

Studenttinget ved NMBU

Studenttinget ved NTNU

Studentstyret ved Samisk Høyskole

Studentrådet ved Dronning Mauds Minne Høgskole

Studentrådet ved Høgskulen for grøn utvikling (HGUt)

Landsomfattende interesseorganisasjoner for studenter ved universitet og høgskoler i Norge:

ANSA - Association of Norwegian Students Abroad

Industri Energi Student

International Students' Union of Norway (ISU)

Norsk Studentorganisasjon (NSO)

Pedagogstudentene (PS)

NITO Studenter

Styret ved universitet og høgskoler i Norge:

Oslo Met - Storbyuniversitetet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norsk teknisk-naturvitenskaplige universitet

UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Agder

Universitetet i Stavanger

Nord Universitet

Høgskulen for grøn utvikling (HGUt)

Landsomfattende arbeidstakerorganisasjoner for akademikere i Norge:

Akademikerne

Fellesorganisasjonen (FO)

Forskerforbundet

Norsk Tjenestemannslag

Samfunnsviterne

UNIO (Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede)

Utdanningsforbundet

SAIHs lokallag:

SAIH-Bergen

SAIH-Bislet

SAIH-Blindern

SAIH-Bodø

SAIH-Drammen

SAIH-Kristiansand

SAIH-Lillehammer

SAIH-Porsgrunn

SAIH-Stavanger

SAIH-Tromsø

SAIH-Trondheim

SAIH-Ås