Inkluderende utdanning

Inkluderende utdanning

- Skeive studenter diskrimineres av et utdanningssystem som burde ha beskyttet og styrket dem, sier rådgiver i Gender DynamiX, Zoey Black.

Sør-Afrika var det første landet i verden som grunnlovsfestet et forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering. De er også det eneste afrikanske landet som tillater likekjønnet ekteskap. Men selv om landet anerkjennes for sine progressive lover, preges samfunnet av konservative holdninger.

Transpersoner er en svært sårbar gruppe som møter mange utfordringer i utdanningssystemet.

De siste årene har det vært en økning i hatkriminalitet rettet mot LHBTIQ+-personer, og særlig utsatt er svarte, lesbiske og transpersoner. Dessverre gjør denne diskrimineringen seg også gjeldende i utdanningssektoren.

I Sør-Afrika samarbeider SAIH med organisasjonen, Gender DynamiX som jobber for å styrke rettighetene til trans- og kjønnsmangfoldige personer. Zoey Black jobber som juridisk rådgiver og forteller at transpersoner er en svært sårbar gruppe som møter mange utfordringer i utdanningssystemet.

- Manglende retningslinjer fører til at mange transpersoner blir utsatt for diskriminering, mobbing og sosial ekskludering i utdanningen. Derfor må vi jobbe for å sikre inkluderende læreplaner, spesielt når det gjelder seksualitetsundervisning, sier Black.

En måte å gjøre dette på, er å sikre undervisning om kjønnsidentitet til kommende generasjoner av lærere.

- Med støtten fra SAIH har vi nådd ut til nærmere 1200 lærerstudenter og bidratt til ny forståelse og respekt for kjønnsmangfold som de kan ta med seg i møte med sine studenter.

Gdx Workshop Woman Zone

DETTE GJØR SAIH I SØR-AFRIKA

SAIH er Norges største solidaritetsorganisasjon for studenter og akademikere internasjonalt. Vi jobber for at alle unge skal ha rett til god, høyere utdanning. Diskriminering av skeive er en alvorlig trussel mot retten til utdanning. Dette gjør vi for å styrke skeives rettigheter i Sør-Afrika:

NY FORSKNING

Påvirkningsarbeid for å løfte tematikk knytta til LHBTQI+ og rettigheter på den akademiske forskningsagendaen.

RETTIGHETSOPPLÆRING

Undervisning og informasjon rettet mot studenter og forelesere for å sikre respekt for kjønnsmangfold og bekjempe diskriminering på campus.

PÅVIRKE POLITIKK

Politisk påvirkningsarbeid for å styrke skeives rettigheter og sikre at gjeldende lover og offentlig politikk blir gjennomført.

PANDEMIEN FORVERRER SITUASJONEN FOR SKEIVE

Støtten fra SAIH har gjort det mulig for oss å presse på for politiske reformer i både grunnskolen og i høyere utdanning.

Sør-Afrika er hardt rammet av korona-pandemien. I august var det registrert over en halv million smittede og over 10 000 døde. Restriksjonene som ble innført da samfunnet stengte ned i mars, rammet spesielt de fattige og sårbare gruppene i samfunnet. Senere har korrupsjonsskandaler knyttet til midlene som skulle håndtere pandemien utløst store protester.

Nå som universitetene i landet har stengt dørene, mister skeive studenter tilgang til viktige møteplasser på campus. Mange må flytte hjem til familier som ikke aksepterer dem. SAIHs samarbeidspartnere rapporterer om flere tilfeller der unge skeive har blitt mishandlet og kastet ut hjemmefra når familien eller lokalsamfunnet oppdager at de er skeive. Flere LHBTQI+-personer er hjemløse, herbergene er fulle og den uformelle sektoren er stengt ned.

Black understreker at internasjonal solidaritet er viktigere enn noen gang.

- Støtten fra SAIH har gjort det mulig for oss å presse på for politiske reformer i både grunnskolen og i høyere utdanning. Internasjonalt samarbeid er et viktig for å realisere rettighetene til LHBTIQ+ personer i sørlige Afrika.

digital læringsplattform

SAIH samarbeider med tre LHBTIQ+ -organisasjoner i Sør-Afrika: Gays and Lesbians Archive (GALA) Centre for Sexualities, Aids and Gender (CSA&G) og Gender Dynamix (GDX), og alle jobber nå for å opprettholde sitt arbeid i digitale flater. For å opprettholde sitt utdanningstilbud, utvikler GDX en digital læringsplattform som skal lanseres i begynnelsen av studieåret 2021. GALA rapporterer om økt matmangel i LHBT-miljøet, og arbeider blant annet med å levere matpakker til folk.

TIL DEG SOM ER STUDENT: TAKK FOR TIERNE!

Kjære student - dine tiere utgjør en stor forskjell for studenter internasjonalt. Tusen takk for ditt viktige bidrag. Les mer om hvordan tier-ordningen fungerer, her.

les mer om saihs arbeid


Temabilde Stud Rett M Filter
Temabilde Urfolks Prem M Filter