Klikk på video for lyd

Takk, studenter!

- Dette er ikke første gang jeg har blitt utsatt for tåregass, sier tidligere SAIH-leder, Hector Ulloa.

Tåregass er et populært verktøy for å stilne studentaktivister.

I en rekke land ser vi at myndigheter forsøker å stilne studentaktivister som bruker stemmen sin mot urettferdighet. Overvåkning, trusler, vold og vilkårlige arrestasjoner er vanlig kost for studenter i land som Zimbabwe, Colombia, Hviterussland, Tyrkia og Hong Kong. Dette skjedde også før koronapandemien, men det siste året har situasjonen blitt verre.

Hector Ulloa kom til Norge gjennom ordningen Students at Risk. Ordningen hjelper forfulgte studenter med å fullføre studiene i trygge land. Ulloa var en engasjert aktivist som juss-student i Honduras. Han ble utsatt for tåregass flere ganger, i fredelige demonstrasjoner.

- Tåregass er et populært verktøy for å stilne studentaktivister, sier Ulloa.

solidaritet med studenter og akademikere globalt

Mange unge i dag mangler tilgang til høyere utdanning. Fattigdom, høye skolepenger, diskriminering, krig og konflikt er noen av årsakene. Etter koronapandemien har situasjonen blitt enda verre.

Studenter og akademikere som engasjerer seg for retten til utdanning og akademisk frihet risikerer å miste jobben, muligheten til å fullføre utdannelsen sin, opplever overgrep, vold og fengsel.

Dette jobber vi i SAIH for å endre, i samarbeid med lokale organisasjoner i Latin-Amerika, sørlige Afrika og Asia.

SAIH er en partipolitisk og religiøst nøytral organisasjon. Ved å sikre alle unge tilgang til relevant og god utdanning, ønsker vi å bidra til et mer rettferdig og inkluderende samfunn.

SLIK SKAPER VI ENDRING:

Copy Of Slik Skaper Vi Endring 4

viktig seier: students at risk

Students at Risk er en ordning som gir studenter som har blitt utvist, forfulgt eller fengslet i hjemlandet grunnet sitt politiske engasjement, mulighet til å studere i Norge.

Ordningen ble initiert av SAIH og Norsk Studentorganisasjon i 2012, og trådte i kraft i 2015. Hvert år siden det har vi kjempet for å bevare og styrke den, gjennom kampanjer og møter med makthavere. Så langt har over 90 studentaktivister kommet til Norge for å få beskyttelse.

I 2021 vedtok Regjeringen å videreføre ordningen - en viktig seier for studenters rettigheter globalt!

Studenter har alltid ledet an i kampen for endring, og undertrykkende regimer har alltid sett etter måter å nøytralisere dem på. Ved å beskytte og fremme aktører for demokratisk endring, forsvarer SAIH viktige verdier som på sikt vil bidra til en mer fredelig verden.

Les mer om situasjonen for studentaktivister i rapporten Students by day, rebels by night? som SAIH ga ut i mars 2021.

LES MER: