Let me do it.

Mens vi vandrer fritt rundt på campus, kan studere og ytre oss politisk om det vi vil, er situasjonen ganske annerledes for studenter og akademikere i flere steder av verden. 

I land som Colombia, Bolivia og Zimbabwe kjemper studenter og akademikere en hard kamp for retten til høyere utdanning og akademisk frihet. De risikerer å miste jobben, muligheten til å fullføre utdannelsen sin, opplever overgrep, vold eller fengsel. 

Med din støtte kan SAIH jobbe for å beskytte og styrke studenters og akademikeres rettigheter.

dette går din støtte til

Organisasjonsbygging

Bygge sterke organisasjoner for studenter og akademikere, med politisk gjennomslagskraft.

Dokumentere overgrep

Dokumentere, avsløre og stanse overgrep rettet mot studenter og akademikere.

rettighetsopplæring

Opplæring for marginaliserte grupper, slik at de kjenner og kan kjempe for sine rettigheter.

Påvirke politikk

Påvirke politiske beslutningsprosesser for å bedre rammevilkår for utdanning og utvikling globalt.

NY FORSKNING

Styrke rettighetene til marginaliserte grupper gjennom ny kunnskap. 

slik brukes pengene

Din støtte går til SAIHs internasjonale arbeid for å styrke retten til høyere utdanning, i land som Zimbabwe, Colombia og Bolivia. 90,8 % av SAIHs midler går til formål, 8,8 % går til administrasjon og 0,4 % til anskaffelse av nye inntekter. SAIH er godkjent av Innsamlingskontrollen.

lær mer om vårt arbeid

tilgang til utdanning

tilgang til utdanning

Dette gjør SAIHs partner for å sikre retten til god utdanning i Colombia.

Les mer
Skeives rettigheter

Skeives rettigheter

Dette gjør SAIHs partner for å sikre trygge og inkluderende læringsmiljøer for skeive i Bolivia. 

Les mer
studenters rettigheter

studenters rettigheter

Dette gjør SAIHs partner for å styrke studentenes rettigheter i Zimbabwe. 

Les mer
kvinners rettigheter

kvinners rettigheter

Dette gjør SAIHs partner for å styrke kvinnelige studentenes rettigheter i Zimbabwe. 

Les mer
akademisk frihet

akademisk frihet

Dette gjør SAIHs partner for å styrke fagforeninger for lærere og forelesere i Zimbabwe.

Les mer
urfolks rettigheter

urfolks rettigheter

Dette gjør SAIHs partner for å styrke urfolks rett til god utdanning i Colombia. 

Les mer