Støtt kampen for akademisk frihet

Støtt kampen for akademisk frihet

Hadde du turt å snakke kritisk om myndighetene, dersom du risikerte å miste jobben? 

I mange land er den akademiske friheten truet. I 2017 ble det registrert 257 angrep i 35 land mot forskere, studenter, ansatte og utdanningsinstitusjoner. Angrepene inkluderer bl.a. dødsfall, vold, forsvinninger, urettmessige arrestasjoner og tap av stillinger.  

Overgrep rettet mot akademisk frihet er ikke bare et angrep mot enkeltpersoner, det er et angrep mot hele samfunnet. Forskning og ny kunnskap er avgjørende for å sikre utviklingen av et rettferdig og demokratisk samfunn. Sammen med fagforeningen Progressive Teachers Union of Zimbabwe (PTUZ) jobber SAIH for akademikeres rett til fri yrkesutøvelse og for en fri og global utveksling av kunnskap.

Generalsekretær i PTUZ, Raymond Majongwe forteller at regjeringen ser på fagforeningen som opposisjon og at de stadig blir utsatt for anklager og forfølgelse. Her forteller han om forløpet til en streik mot lønnskutt, våren 2017:

- Det kom folk hjem til meg for å ta bilder av huset og bilen min, som senere dukket opp i de statsstyrte mediene. De gjorde meg til en levende målskive. Folk begynte å komme til huset mitt med trusler og den neste dagen fant jeg vakthundene mine døde innenfor porten. Dette er ikke første gang jeg opplever slikt og hver gang er det noe nytt. De har også banket opp sønnen min for å true ham til å oppgi informasjon om sin far.  

HVA GJØR SAIH I ZIMBABWE

SAIH er Norges største solidaritetsorganisasjon for studenter og akademikere internasjonalt. Vi jobber for at alle unge skal ha rett til god, høyere utdanning. Lærere og forskere som blir truet til taushet er et alvorlig angrep mot den akademiske friheten. Dette gjør vi for å styrke den akademiske friheten i Zimbabwe: 

Påvirke politikk

Politisk påvirkning for å styrke retten til akademisk frihet

Dokumentere overgrep

Dokumentere, avsløre og stanse overgrep rettet mot lærere og forskere

Bygge sterke organisasjoner

Bygge sterke fagforeninger som kan kjempe for rettighetene til lærere og forelesere

Ikon Sms 2474

DIN STØTTE ER VIKTIG

Ved å støtte SAIH med 40 kr i måneden, kan du bidra til at forelesere i Zimbabwe kan organisere seg for å skape endring:  SMS <UTDANNING> til 2474

DETTE GÅR PENGENE TIL

SAIH støtter prosjekter som er initiert og drevet av lokale organisasjoner. SAIH er opptatt av å utvikle reelle partnerskap, basert på dialog og utveksling av erfaringer og kunnskap.

Din støtte går til SAIHs internasjonale arbeid for å styrke retten til høyere utdanning, i land som Zimbabwe. 90,8 % av SAIHs midler går til formål, 8,8 % går til administrasjon og 0,4 % til anskaffelse av nye inntekter. SAIH er godkjent av Innsamlingskontrollen.


Forsidebilde: Generalsekretær i PTUZ, Raymond Majongwe (Foto SAIH)