støtt kampen for kvinners rettigheter

støtt kampen for kvinners rettigheter

Hva hadde du gjort dersom valget stod mellom å stryke i et fag – eller utføre seksuelle tjenester mot din vilje?

I Zimbabwe har 74 % av kvinnelige studenter blitt utsatt for seksuell trakassering fra sine forelesere. Studentene forteller om press til å utføre seksuelle tjenester i bytte mot karakterer. Dersom de ikke gir etter, risikerer de stryk, forteller Joana Mamombe fra studentorganisasjonen ZINASU: 

– Situasjonen for kvinnelige studenter i Zimbabwe er trist. Enten kan de ligge med professorene og få gode karakterer eller de kan stå imot. Da kan de straffes med stryk, og risikere å bruke ett år ekstra for å fullføre studiene. Dette er det ikke alle som har råd til.  

Joana Mamombe bestemte seg for å være en stemme for disse kvinnene. Gjennom ZINASU har hun jobbet for å implementere programmer og workshops for å styrke kvinnelige studenters rettigheter, i samarbeid med innflytelsesrike ledere og juridiske eksperter.

DETTE GJØR SAIH I ZIMBABWE

SAIH er Norges største solidaritetsorganisasjon for studenter og akademikere internasjonalt. Vi jobber for at alle unge skal ha rett til god, høyere utdanning. Seksuell trakassering og diskriminering av kvinner er en alvorlig trussel mot retten til utdanning. Dette gjør vi for å styrke kvinners rettigheter i Zimbabwe: 

Bygge sterke organisasjoner

Bygge sterke studentorganisasjoner som kan kjempe for et trygt og godt utdanningstilbud for alle

Rettighetsopplæring

Ledertrening og opplæring slik at kvinnelige studenter kjenner til og kan kjempe for sine rettigheter

Påvirke politikk

Politisk påvirkning for å styrke utdanningstilbudet og kvinnelige studenters rettigheter

Ikon Sms 2474

DIN STØTTE ER VIKTIG

Ved å støtte SAIH med 40 kr i måneden, kan du bidra til en bedre studiehverdag for kvinner i Zimbabwe: SMS <UTDANNING> til 2474

DETTE GÅR PENGENE TIL

SAIH støtter prosjekter som er initiert og drevet av lokale organisasjoner. SAIH er opptatt av å utvikle reelle partnerskap, basert på dialog og utveksling av erfaringer og kunnskap. Din støtte går til SAIHs internasjonale arbeid for å styrke retten til høyere utdanning, i land som Zimbabwe. 90,8 % av SAIHs midler går til formål, 8,8 % går til administrasjon og 0,4 % til anskaffelse av nye inntekter. SAIH er godkjent av Innsamlingskontrollen.


Forsidebilde: Joana Mamombe (Foto: STUDVEST Toril Sunde Apelthun)