Støtt kampen for skeives rettigheter

Støtt kampen for skeives rettigheter

Hadde du orket å dra på skolen dersom du risikerte å bli banket opp?

Vold og diskriminering av skeive er svært utbredt i Bolivia – ikke minst gjelder dette innenfor utdanningssystemet. Det finnes ingen lover som forbyr hatkriminalitet mot LHBT-personer og mange lever i frykt og fare for overgrep og diskriminering.

Utdanning spiller en avgjørende rolle for å bryte stigmatiserende mønstre i samfunnet. Alberto Moscoso Flor er leder for den største LHBT-organisasjonen i Bolivia, ADESPROC LIBERTAD GLBT. Sammen med SAIH skal de flytte kampen mot diskriminering til universitetene: 

Alberto Moscoso Flor Leder Adesproc Libertad Glbt

Alberto Moscoso Flor, leder ADESPROC LIBERTAD GLBT

- Her i Bolivia opplever skeive mye hatkriminalitet, fysisk og psykisk vold. Jeg har hatt mange venner som har tatt sitt eget liv. De klarte ikke å akseptere seg selv på grunn av diskrimineringen de opplevde fra samfunnet. Min livsoppgave er å kjempe for rettighetene til LHBT-personer, fordi jeg trengte at noen kjempet for mine rettigheter da jeg var ung.

Moscoso Flor sier støtten fra Norge er viktig for å oppnå endring: 

Utdanning er spydspissen for sosiale endringer. Med støtten fra SAIH tar vi de første skrittene inn på universitetene. Sammen jobber vi for å bedre situasjonen til LHBT-personer, slik at vi i framtiden kan leve et verdig liv, på samme måte som LHBT-personer sannsynligvis gjør i Norge.

DETTE GJØR SAIH I BOLIVIA

SAIH er Norges største solidaritetsorganisasjon for studenter og akademikere internasjonalt. Vi jobber for at alle unge skal ha rett til god, høyere utdanning. Diskriminering og vold mot skeive er en alvorlig trussel mot retten til god utdanning. Dette gjør vi for å styrke skeives rettigheter i Bolivia:  

Ny forskning

Påvirkningsarbeid for å løfte LHBT-tematikk og rettigheter på den akademiske forskningsagendaen

Rettighetsopplæring

Undervisning og informasjon rettet mot studenter og forelesere for å sikre respekt for mangfold og bekjempe diskriminering

Påvirke politikk

Politisk påvirkningsarbeid for å styrke skeives rettigheter og sikre at gjeldende lover og offentlig politikk blir gjennomført. 

Ikon Sms 2474

DIN STØTTE ER VIKTIG

Ved å støtte SAIH med 40 kr i måneden, kan du bidra til læringsmiljøer der alle er inkludert:
SMS <UTDANNING> til 2474

DETTE GÅR PENGENE TIL

SAIH støtter prosjekter som er initiert og drevet av lokale organisasjoner. SAIH er opptatt av å utvikle reelle partnerskap, basert på dialog og utveksling av erfaringer og kunnskap.

Din støtte går til SAIHs internasjonale arbeid for å styrke retten til høyere utdanning, i land som Bolivia. 90,8 % av SAIHs midler går til formål, 8,8 % går til administrasjon og 0,4 % til anskaffelse av nye inntekter. SAIH er godkjent av Innsamlingskontrollen.


Forsidebilde: Illustrasjonsbilde