støtt Kampen for studenters rettigheter

støtt Kampen for studenters rettigheter

Hadde du turt å gå i demonstrasjonstog hvis du risikerte å bli banket opp og fengslet?

Den 28. juni 2017, ble Fanuel Kaseke, en student ved Universitetet i Zimbabwe (UZ), bortført og holdt i fangenskap i seks dager. Kaseke var aktiv i studentpolitikken og var kjent for sine politiske artikler i studentavisa. Den 26. juni hjalp han til å organisere en fredelig studentaksjon i protest mot UZs beslutning om å øke studieavgiftene. I fangenskap ble Kaseke banket opp og avhørt om sin rolle knytte til protesten. Seks dager senere våknet han på gaten i Mbare.

Zimbabwes økonomi ligger i grus. De siste to tiårene har utdanningssektoren forfalt i takt med landets økonomiske utfordringer. Økt privatisering gjør at mange studenter faller utenfor. I 2017 kom det frem at omkring 42 000 studenter over hele landet har droppet ut av universiteter og høyskoler, som følge av urimelige høye skolepenger. De som på fredelig vis står opp for sine rettigheter, risikerer å bli utsatt for overgrep, fengsling og utvisning fra universitetet. 

Samuel Gwenzi, fra studentorganisasjonen ZINASU kan fortelle at historien til Kaseke ikke er unik:

- Det finnes ikke noen fri forsamlingsrett i Zimbabwe. I henhold til loven må ethvert møte med mer enn fire mennesker tilstede ha politiets godkjenning og politiet har rett til å være tilstede og blande seg i debatten. Det betyr i praksis at ytringsfriheten er svært begrenset fordi politiet når som helst kan avbryte møtet dersom det forekommer kritikk av styresmaktene. Politiet kan dessuten arrestere talere de vurderer som politiske oppviglere. Det er lett å tenke seg hva dette gjør med studentenes lyst til å si hva de mener om utdanningssystemet og den politiske situasjonen i landet. 

DETTE GJØR SAIH I ZIMBABWE

SAIH er Norges største solidaritetsorganisasjon for studenter og akademikere internasjonalt. Vi jobber for at alle unge skal ha rett til god, høyere utdanning. Trusler og sanksjoner rettet mot studenter som hever stemmen, er et alvorlig overgrep mot ytringsfrihet og demokratiet. Dette gjør vi for å styrke studenters rettigheter i Zimbabwe: 

DOKUMENTERE overgrep

Dokumentere, avsløre og stanse overgrep rettet mot studenter.

BYGGE STERKE ORGANISASJONER

Bygge sterke studentorganisasjoner med politisk gjennomslagskraft.

Rettighetsopplæring

Ledertrening og opplæring slik at studenter kjenner til og kan kjempe for sine rettigheter. 

Ikon Sms 2474

DIN STØTTE ER VIKTIG

Ved å støtte SAIH med 40 kr i måneden, kan du bidra til at studenter kan kjempe for sine rettigheter i Zimbabwe:

SMS <UTDANNING> til 2474

DETTE GÅR PENGENE TIL

SAIH støtter prosjekter som er initiert og drevet av lokale organisasjoner. SAIH er opptatt av å utvikle reelle partnerskap, basert på dialog og utveksling av erfaringer og kunnskap.

Din støtte går til SAIHs internasjonale arbeid for å styrke retten til høyere utdanning, i land som Zimbabwe. 90,8 % av SAIHs midler går til formål, 8,8 % går til administrasjon og 0,4 % til anskaffelse av nye inntekter. SAIH er godkjent av Innsamlingskontrollen.


Forsidebilde: Samuel Gwenzi, fra studentorganisasjonen ZINASU (Foto: SAIH)