støtt kampen for utdanning

støtt kampen for utdanning

Hadde du hatt råd til utdanning, uten tilgang til lån og stipend?

Colombia er et land med store sosioøkonomiske forskjeller. Ikke minst gjelder dette tilgang til høyere utdanning. Bare 9 % av studenter fra de fattigste familiene begynner på en høyere utdannelse, sammenlignet med 53 % av de rikeste. 70 % av alle universitetene er private, og de offentlige universitetene lider av underfinansiering. På både offentlige og private universiteter er studentene nødt til å betale høye studieavgifter. Dette gjør at mange unge blir ekskludert.   

Lik rett til utdanning er nøkkelen til å skape et mer demokratisk og inkluderende samfunn. Derfor samarbeider SAIH med den nasjonale studentorganisasjonen, ACEU. Sammen jobber vi for offentlig og gratis utdanning av god kvalitet for alle unge i Colombia.

- Jeg har sett hvor viktig utdanning er for enkeltmennesker, men også for samfunnet som helhet. Lik tilgang til god utdanning er avgjørende for å utjevne forskjeller og for å bygge fred.  Omar Andrés Gómez Orduz, leder for ACEU. 

DET DETTE GJØR SAIH I COLOMBIA

SAIH er Norges største solidaritetsorganisasjon for studenter og akademikere internasjonalt. Vi jobber for at alle unge skal ha rett til god, høyere utdanning. Høye skoleavgifter og underfinansiering av den offentlige skolen er en trussel mot retten til utdanning. Dette gjør vi i Colombia, for å styrke tilgangen til høyere utdanning for alle:  

Rettighetsopplæring

Ledertrening og opplæring slik at studenter kjenner til og kan kjempe for sine rettigheter

Dokumentere overgrep

Dokumentere, avsløre og stanse overgrep rettet mot studenter

Påvirke politikk

Politisk påvirkning for å styrke utdanningstilbudet og studenter rettigheter

Ikon Sms 2474

DIN STØTTE ER VIKTIG

Ved å støtte SAIH med 40 kr i måneden, kan du bidra til å styrke kampen for høyere utdanning i Colombia. SMS <UTDANNING> til 2474

DETTE GÅR PENGENE TIL

SAIH støtter prosjekter som er initiert og drevet av lokale organisasjoner. SAIH er opptatt av å utvikle reelle partnerskap, basert på dialog og utveksling av erfaringer og kunnskap.

Din støtte går til SAIHs internasjonale arbeid for å styrke retten til høyere utdanning, i land som Colombia. 90,8 % av SAIHs midler går til formål, 8,8 % går til administrasjon og 0,4 % til anskaffelse av nye inntekter. SAIH er godkjent av Innsamlingskontrollen.


Forsidebilde: Omar Andrés Gómez Orduz, leder for ACEU (Foto: SAIH)