Bærekraftige kaffekort

Bærekraftige kaffekort

Vi har i samarbeid med Samskipnaden-campus Tromsø og "Verdens beste nyheter" laget nye kaffekort til UiT sine kafeer, som forteller deg om FNs bærekraftsmål

Vi i SAIH-Tromsø hadde lyst til å lage noe mer langsiktig enn bare et seminar der folk glemmer budskapet dagen etter og dermed så kom vi opp med en ide hvor vi kunne synliggjøre FNs 17 bærekraftsmål ut til studentene på campus. Kriteriet var at budskapet måtte formidles på en flate som allerede finnes – og kaffekortet åpenbarte seg som et godt eksempel. UiT trykker opp kaffekortene uansett, hvorfor ikke bruke det til noe positivt og viktig? Som sagt, så gjort.

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er intet mindre enn verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. 

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Og nå kan du finne alle målene på kaffekortene i våre kafeer og kantiner.

Verdens beste nyheter 

Verdens beste nyheter er en kampanjeside som deler de positive sidene av utviklingen i verden. Hvert år deler de ut gratisaviser og annet kampanjemateriell hvor det utelukkende fokuseres på den positive utviklingen i verden (https://verdensbestenyheter.no)

Spennende samarbeid

Å samarbeide med Samskipnaden var utrolig  spennende for SAIH-Tromsø. Det å legge til rette for og kunne fortelle om verdens beste nyheter på en utradisjonell måte er spennende og kreativt, og det passer godt inn i det miljøfokuset Samskipnaden allerede har. Vi gleder oss til fortsettelsen og håper på mange spennende samarbeid i fremtiden. Les mer på: http://samskipnaden.no/tromso/...

Lyst på mer info? Kontakt oss på saih.uit@gmail.com