Besøk av Erik Hagen fra Støttekomiteen for Vest-Sahara

Besøk av Erik Hagen fra Støttekomiteen for Vest-Sahara

For en stund tilbake hadde vi i SAIH Lillehammer besøk av Erik Hagen fra Støttekomiteen for Vest-Sahara. Han holdt et veldig interessant og lærerikt foredrag om den frustrerende stillestående situasjonen i Vest-Sahara. Siden 1975 har Vest-Sahara vært okkupert av Marokko, etter først å ha vært en spansk koloni siden 1884. Mangel på folkeavstemning, et fastlåst Sikkerhetsråd, og stor økonomisk profitt for internasjonale aktører er noen av årsakene til at den uholdbare situasjonen blir opprettholdt.
På Støttekomiteen for Vest-Sahara sin hjemmeside kan vi lese fra heftet "United Nothing", som ble utgitt i forbindelse med 18 norske ungdomsorganisasjoners møte med Marokkos okkupasjon av Vest-Sahara, at:

"Alle andre tidligere kolonier i Afrika har fått sin frihet. Bare ikke Vest-Sahara. Konflikten om Vest-Sahara startet i 1975, da marokkanske styrker rykket inn i området. Det hadde lenge ligget i kortene at Vest-Sahara skulle bli selvstendig etter nesten hundre år som spansk koloni.Men istedenfor å bli en egen stat, ble området okkupert av Marokko før Spania forlot det. FN fordømte inntoget, og Marokkos krav ble avvist av Den internasjonale domstolen i Haag. Under et regn av bomber, flyktet halve befolkningen østover. De slo seg ned i flyktningleirer sørvest i Algerie. Der lever omkring 165.000 saharawier fortsatt. De aller fleste saharawiske ungdommene bor faktisk ikke i sitt eget hjemland. Enten har de vokst opp i flyktningleirene i Algerie, eller de har selv flyktet fra de okkuperte områdene til Europa. Marokkanske styrker møtte uventet mye motstand fra saharawiene. Allerede da Vest-Sahara var en spansk koloni, hadde de organisert seg under frigjøringsbevegelsen Front Polisario. Etter 16 år med væpnet konflikt inngikk Marokko og Polisario en våpenhvileavtale i 1991. Ifølge avtalen skulle det gjennomføres en folkeavstemning i Vest-Sahara i 1992 om hvorvidt landet skulle bli selvstendig eller innlemmes i Marokko. En FN-operasjon ble sendt dit for å overvåke våpenhvilen og gjennomføre folkeavstemningen. To tiår senere har den ennå ikke blitt avholdt. Marokko har viktige allierte. Blant dem finner man Frankrike, som forsvarer Marokko hver gang situasjonen i Vest-Sahara tas opp i Sikkerhetsrådet. Til nå har få stater ønsket å kritisere Marokkos støttespillere for den uforbeholdne støtten. Vest-Sahara har blant verdens rikeste fosfat- og fiskeforekomster. I tillegg er det store muligheter for olje- og gassfunn i landet. Både norsk og internasjonalt næringsliv samarbeider med marokkanske myndigheter i de okkuperte områdene. Denne støtten er med å legitimere og finansiere den kostbare okkupasjonen."

Ifølge FN er Vest-Sahara det største gjenværende koloniområdet i verden i dag, og mer enn 100 FN-resolusjoner krever at det saharawiske folk skal få innfridd sin rett til selvbestemmelse. FNs operasjon i Vest-Sahara er den eneste opprettet siden 1970-tallet som ikke får lov til å rapportere menneskerettighetsovergrepene den er vitne til. Marokkos nære allierte - Frankrike - stopper alle forsøk på åpenhet om menneskerettighetsbruddene.

SAIH har tidligere satt fokus på okkupasjonen gjennom sine kampanjer i 2002, 2009 og 2015. I 2015 hadde SAIH tre kampanjekrav:

1. Folkeavstemningen må skje!
Vi krever at folkeavstemningen om Vest-Saharas uavhengighet, som ble lovet for 24 år siden, må avholdes. Norge må ta lederrolle i dette arbeidet og fordømme Marokkos brudd på menneskerettigheter i Vest-Sahara. For at de omfattende menneskerettighetsovergrepene skal ta slutt, er det helt avgjørende at folkeavstemningen faktisk blir gjennomført.

2. FN må få lov til å rapportere om overgrepene som skjer i Vest-Sahara.
FNs fredsbevarende styrke i Vest-Sahara er den eneste FN-styrken opprettet etter 1970 uten mandat til å implementere en permanent menneskerettighetsovervåkning. Hvert år når mandatet er oppe til behandling i Sikkerhetsrådet bruker Frankrike, som har nære relasjoner til Marokko, sin posisjon til å stoppe en inkludering av en permanent menneskerettighetsovervåkning. Det haster, det internasjonale samfunnet må legge press på franske myndigheter for at de ikke skal sabotere for menneskerettighetene til det saharawiske folk.

3. Høyere utdanningsinstitusjoner i Norge må få på plass etiske retningslinjer.
Norske myndigheter fraråder næringsvirksomhet i Vest-Sahara som strider med folkeretten. SAIH krever at høyskoler og universiteter i Norge legger denne anbefalingen til grunn når de vurderer samarbeid med selskaper som driver med omstridt virksomhet i Vest-Sahara.

Etter å ha hørt Erik Hagens foredrag merker vi at jo mer kunnskap vi får om situasjonen, jo mer ønsker vi at okkupasjonen må stoppes. Vi i SAIH Lillehammer vil fortsette å spre informasjon om den urettferdige situasjonen for saharawiene til alle vi kjenner, og vi vil ikke gi oss før disse kampanjekravene er innfridde!

Støttekomite2

Engasjerte aktivister lytter til Erik Hagens kunnskap om okkupasjonen

støttekomite3

Vest-Saharas flagg, gjort forbudt av Marokko. Den saharawiske studenten Elkouria Rabab Amidane, vinner av Studentenes Fredspris i 2009, sier at hun ikke så flagget før hun var i ungdomsårene og at bare det å prate om Vest-Sahara kan være farlig (http://dusken.no/artikkel/22108/afrikas-siste-koloni/).

støttekomite4

På bildet kan vi se den røde streken som viser den 2200 kilometer lange muren som deler Vest-Sahara i to. Muren er oppført av den marokkanske hæren. Områdene helt øst og sør i landet er kontrollert av Polisario. Muren hindrer kontakt mellom flyktningleirene og befolkningen i Vest-Sahara. Den er forsterket av et av verdens største minefelt som hvert år dreper og lemlester mennesker og buskap. Marokko er et av fire afrikanske land som ennå ikke har undertegnet den internasjonale landminekonvensjonen (http://www.vest-sahara.no/a58x0).