Dette går SAIH-tierne til!

Dette går SAIH-tierne til!

SAIH er Norges største studentbevegelse for internasjonal solidaritet. Vårt motto er ”utdanning for frigjøring” fordi vi mener at god utdanning er ett av de mest effektive verktøyene vi har for å bekjempe fattigdom og for å bidra til en positiv samfunnsutvikling. SAIH støtter 40 organisasjoner i Latin-Amerika, sørlige Afrika og Asia.

Norske studenter har bidratt med SAIH-tiere siden 60-tallet. I dag har beløpet på flere Universiteter og Høgskoler steget fra femmeren studentene gav den gangen, til 40 kr. Til sammen samlet studentene inn 10,5 millioner kroner i 2015! Hele 92,10 % av pengene går til arbeidet for utdanning og akademisk frihet, mens de resterende 7,9 % går til administrasjon og drift.

Studentenes internasjonale engasjement bidrar til både små og store endringer. Blant annet har støtten gått til utdanning av kvinnelige ledere i sørlige Afrika. I 2015 fikk 827 unge kvinner i Zambia, Zimbabwe og Sør-Afrika opplæring i ledelse. I land hvor jenter tradisjonelt blir lært opp til å holde meningene sine for seg selv er initiativ som bygger kvinners selvtillit et viktig steg mot et mer likestilt samfunn. Støtten har også bidratt til å beskytte studenter som engasjerer seg politisk. I Zimbabwe opplever politisk aktive studenter å bli møtt med vold, fengsling og utvisning fra universitetet. Derfor jobber vi sammen med lokale partnere for å styrke studentenes rettigheter gjennom tilbud om gratis rettshjelp, legehjelp og mat til studentene som sitter i varetekt.

SAIH-tierne har også gått til politisk påvirkningsarbeid i Norge, for å bedre vilkårene for utdanning og utvikling globalt. De siste årene har vi blant annet vært en sentral pådriver for etableringen av den norske pilotordningen «Students at Risk», som gir forfulgte studentaktivister muligheten til å fullføre utdannelsen sin i Norge. I 2016 jobber vi for at denne ordningen skal bli permanent.

Hvert år arrangerer SAIH-Bergen en rekke seminarer, debatter med mer som du kan være med på, og vi har mye spennende planlagt for dette semesteret. «Lik» oss på Facebook for å få med deg alt som skjer. Du finner mer informasjon om arbeidet vårt på nett: www.saih.no/bergen

Av Amalie Ekløf, leder for SAIH-Bergen
Først publisert som leserinnlegg i Studvest, 7.Oktober 2016
http://www.studvest.no/dette-g...