Educating terrorists? Forholdet mellom Hamas og palestinske studenter

Educating terrorists? Forholdet mellom Hamas og palestinske studenter

Torsdag 22. oktober arrangerte SAIH seminar om Hamas med besøk av den palestinske menneskerettighetsaktivisten Majed Abusalama, Knut Vikør, professor i Midtøstens historie og islamsk politikk, og Ihab al-Ghussein, talsmann for innenriksdepartementet i Gaza på skype.

Hamas defineres forskjellig av ulike land. USA og EU definerer dem som en terroristorganisasjon. Norge gjør det derimot ikke. Er Hamas et politisk parti, en terroristorganisasjon, militærorganisasjon, opprørsbevegelse eller en fremskaffer av velferd? Er det mulig å være alt på en gang? Ulike definisjoner av Hamas var hovedtematikken i Professor Vikørs innlegg.

Vikør kunne fortelle at Hamas opprinnelig stammer fra det Islamske Brorskap i Egypt. De mente Islam var løsningen på problemene i samfunnet. De spredde seg overalt i midtøsten, også til Palestina. Brorskapet i Gaza ble etterhvert mer radikale. Samtidig bygget de velferdsinstitusjoner som skoler og ungdomsklubber. Unge mennesker ble tidlig radikalisert, spesielt på universitetene.

Videre forteller Vikør at etterhvert utviklet Brorskapet i Palestina seg til Hamas. De var imot Oslo-avtalen og reagerte med økt aktivisme, og etterhvert selvmordsbombinger av sivile israelere. Disse virkemidlene var ikke så effektive som ønsket, og Hamas skiftet derfor til en mer politisk og ikke-voldelig profil. De gikk til valg i 2006 og vant. I 2007 ble det utført et kupp som førte til at Hamas ble kastet ut av Vestbredden, og tok derfor makten i Gaza istedenfor.

Situasjon i Gaza forverrer seg. Minsøyen med Hamas blant befolkningen økte, men de fikk også fornyet støtte hver gang Israel startet en ny «krig». Likevel har Hamas blitt mer pragmatiske og sagt seg villig til å snakke med Israel. Israel på sin side er ikke villige til å gjøre det samme.

Vikørs mener noen av aktivitetene Hamas bedriver kan regnes som terrorisme. Likevel mener han at det er feil å kalle dem for en terroristorganisasjon, ettersom det ikke er terrorisme som definerer organisasjonen. Han mener også at de tydelig markerer seg som en velferdsorganisasjon, fordi de har fortsatt med velferdsutbyggingen de startet på 1960-70-tallet.

Etter Vikørs innlegg fikk vi med oss Ihab al-Ghussein på Skype fra Quatar. Han er talsmann for Hamas sitt innenriksdepartement i Gaza. Han er også tidligere leder for den islamistiske blokken ved Universitetene, og var en del av studentvingen til Hamas. Han forteller at Hamas ønsker å hjelpe studenter i hele Gaza. De mangler elektrisitet og bøker, noe de prøver å bidra til å få orden på. Han forteller videre at det er stor forskjell på hvordan Hamas fremstilles og hva de faktisk prøver å jobbe for. al-Ghussein sier Hamas vil ha frihet, verdighet og landet sitt tilbake. De er islamistiske, men i hovedsak en liberal organisasjon. al-Ghussein forteller at det viktigste for Hamas er ikke å være i regjering, men et fritt Palestina.

Den siste på talerstolen var Majed Abusalama, menneskerettighetsaktivist og journalist fra Gaza. Han har blant annet vunnet UNESCO OG IFEX sin ytringsfrihetspris i 2011, for sitt arbeid for ytringsfrihet og menneskerettigheter.

Abusalama er selv sekulær, og ikke en del av Hamas. Likevel er han opptatt av viktigheten med å samarbeide med alle deler av det politiske landskapet i Palestina. Både Abusalama og al-Ghussein fremhever viktigheten med å snakke med alle som ønsker fred og et fritt Palestina. Abusalama påpeker også at det ikke er så rart at folket har fått tillit til Hamas ettersom de har lovet folket et eget land og rettigheter.

Når det gjelder studentbevegelsene i Palestina, vektlegger Abusalama at disse kan være kjernen i fremgang. Studentorganisasjoner har også vært viktige i Hamas sitt arbeid. De fleste lederne i organisasjonen kommer fra studentorganisasjonen. Studenter går på skole om dagen, og tjener i motstandsbevegelsen om kvelden. De trener til krig. Likevel påpeker han at dagens Hamasstudenter er mindre ekstreme og radikale, og mer villige til å snakke.

Abuslama forteller at folket i Palestina er fattige og frustrerte. Dette gir grobunn for ekstremisme. Hamas representerer dette, men også sosiale goder. For mange anses de som eneste alternativ.

Abusalama har gjennom sitt arbeid blitt fengslet svært mange ganger. Likevel fortsetter han dialogen med Hamas, og mener han kan dra nytte av den. Hamas på sin side søkte om å bli fjernet fra terrorlistene ved årskiftet 2014/2015, men fikk ikke dette gjennom. De jobber fortsatt for å renvaske seg fra ryktet som terroristbevegelse.