Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte

På grunn av lavt oppmøtetall ved SAIH Lillehammer sitt forrige årsmøte i mai 2015 og et ledig verv som økonomiansvarlig, besluttet det sittende styret å innkalle til et ekstraordinært årsmøte 29. september. Vi har etter sommerferien hatt en stor økning i antall engasjerte aktivister ved Høgskolen i Lillehammer, og følte derfor det ble mest demokratisk riktig at styret for skoleåret 2015/2016 ble valgt på nytt. Under årsmøtet hadde vi blant annet en evaluering av fjoråret og vi voterte over handlingsplan, vedtekter og budsjett. Til slutt gjennomførte vi valg av nytt styre. Mange flinke kandidater stilte til valg, og det nye styret ser nå slik ut:

Leder: Heidi Kristiansen
Nestleder: Florian Gorqaj
Økonomiansvarlig: Oda Lindstad Blix
Markedsføringsansvarlig: Mia Longva
Bloggansvarlig: Ingvild Stensby Bakken
Sekretær: Frida Ruud Wirum
Programlandsansvarlig: Sofie Bergstrøm

Gratulerer så mye til alle som ble valgt, og tusen takk for godt oppmøte og god stemning!

Ekstraordinærtårsmøte2

Møteleder Heidi og ordstyrer Sofie har full kontroll!

Ekstraordinærtårsmøte3

Pause med frukt, brownies og boller er viktig for å holde konsentrasjonen oppe!

Ekstraordinærtårsmøte4

Hele 26 aktivister møtte opp til årsmøte, fantastisk!