Folkemøte om flyktninger og integrering i Trondheim

Folkemøte om flyktninger og integrering i Trondheim

Torsdag 5 november arrangerte vi, i samarbeid med Cafe NordSør, åpent folkemøte om flyktninger og integrering i Trondheim. Vi opplevde massiv interesse og stappfulle lokaler. Møtet ble (etter vår mening) svært vellykket.

Med et panel bestående av Trondheims varaordfører Hilde Opoku (MDG), journalist i Adressa Åge Winge, sosiolog og professor i sosialt arbeid Berit Berg, Guro Berge Vistad i Trondheim Røde Kors og Momin Alsahhar, flyktning fra Syria, ble flyktningsituasjonen i Trondheim diskutert med fokus på integreringsarbeid.


Møtet ble startet av Åge Winge som fortalte om sin opplevelse etter å ha reist sammen med syriske flyktninger gjennom deler av Europa. Med ikke annet enn et mobilkamera tilgjengelig, dokumenterte han deres flukt. Vi i publikum fikk se noen av videoklippene.

Åges opplevelser kan du lese i hans artikkel i adresseavisen: Jenta i den gule genseren


Etter Åges introduksjon ble møtet ledet av en av oss i SAIH som stilte spørsmål til paneldetakerne, før det ble åpnet opp for spørsmål fra salen. Spørsmålene dreide seg blant annet om asylprosessen, ventetid på asylmottak, bosetningsproblematikk, flyktningers ulike bakgrunner, ferden til Trondheim, tilbud om aktiviteter og hjelp i byen, og hvordan vi borgere i Trondheim kan bidra i integreringsarbeidet.

Selv om det var uenighet om noen av temaene som ble diskutert, var det en felles interesse og stort engasjement, både i publikum og panelet, om å ta imot flyktningene i Trondheim på best mulig måte.

Tidlig planlegging, godt samarbeid mellom SAIH og Cafe NordSør, engasjert publikum og et panel med variert kompetanse og erfaring førte til et vellykket møte om flyktninger og integreing i Trondheim.