Glemte Kriser – Medieoppmerksomhet fører til endring

Glemte Kriser – Medieoppmerksomhet fører til endring

10 glemte kriser

Overalt i verden foregår det humanitære kriser som verdenssamfunnet og media har glemt. Derfor utformer Leger Uten Grenser hvert år en liste på ti glemte kriser. Leder for prosjektet "Glemte Kriser", Tonje Dahlbak, tok turen til Bergen og Kvarteret tordag 12. november for å fortelle oss om disse.

Årets liste er:

1. Tsjad: Epidemier og sult, men ingen leger

Malaria, underernæring og meslinger herjer, men Tsjad har bare 500 leger. Samtidig kommer bølger av flyktninger til det kriserammede landet.

2. Ni millioner utvikler tuberkulose hvert år

Den dødelige sykdommen rammer over hele verden. Mange tilfeller må behandles med giftige medisiner som kan gjøre deg døv, blind og psykotisk.

3. Pakistan: Hver dag dør 530 nyfødte barn

Underernæring og mangel på leger og jordmødre tar hvert år livet av 194.000 babyer før de er en måned gamle.

4. Tre av fire i fattige land får ikke mentalhelsehjelp

Millioner av mennesker verden over har ikke tilgang til mentalhelsehjelp. Når en humanitær krise rammer, øker behovet. Det finnes ingen hjelp fra før.

5. Utrygg abort dreper en kvinne hvert tiende minutt

Halvparten av alle aborter som utføres i verden er livsfarlige. Utrygg abort er en stor årsak til mødredødelighet, som tar livet av 800 kvinner hver dag.

6. Ingen hjelp i Kongos glemte provins

Befolkningen i Katangaprovinsen har i tiår vært rammet av vold og sykdom. Så godt som ingen hjelpeorganisasjoner jobber i området, og lokalt helsevesen er ikke-eksisterende.

7. Barn med hiv får ikke behandling

Uten medisiner vil halvparten dø før de fyller to år. Mer penger trengs for å gi medisiner til alle barn med hiv.

8. Haiti: Helsevesen i ruiner

Den massive strømmen av penger som fulgte jordskjelvet for fem år siden, har ikke gått til helsehjelp. Sykehus står tomme, og kolera tar fortsatt liv.

9. Den sentralafrikanske republikk: Masseflukt og helsekrise

Masseflukt og mangel på helsehjelp og mat. Etter fjorårets blaff av oppmerksomhet er det borgerkrigsrammede landet i midten av Afrika igjen glemt.

10. Malaria dreper ett barn hvert minutt

Medisinene finnes. Myggnettene finnes. Likevel dør 600.000 mennesker hvert år.

Listen er hentet fra: http://www.legerutengrenser.no/Glemte-kriser


tONJE-SAIH

Oppmerksomhet nytter

Dahlbak understreker viktigheten av oppmerksomhet. Initiativ og finansiering kommer i gang når mediene fokuserer på saker. Det beste eksempelet på dette er ebola. Sykdommen har oppstått sporadisk i ulike områder på det afrikanske kontinentet. Men da det oppstod et kjempeutbrudd i fjor og blant annet vestlige ble syke, fikk saken mye oppmerksomhet. På grunn av denne oppmerksomheten sitter vi plutselig med en vaksine som fungerer godt.

Dahlbak presenterte de ti krisene gjennom historiene til ti enkeltmennesker. Hun fremhevet at denne vinklingen skaper en nærhet, som gjør det lettere for folk å bry seg. Leger uten grenser håper disse historiene kan skape oppmerksomhet rundt situasjonene som ligger bak.

glemte-krise-saih

Medias ansvar

På spørsmål om det er medias feil at disse sakene blir glemt mener Dahlabk at de har et visst ansvar. Selvfølgelig er det mange journalister som ønsker å skrive om viktige saker, men de har ikke alltid ressursene til det. Hun mener likevel at det er viktig at journalister forstår hvor viktig deres rolle er. Også kringkastingsinstitusjoner som NRK har et ansvar for å informere befolkningen om det som skjer i verden. De får lisens og burde derfor klare å prioritere pengene slik at dette er mulig.

Hva kan du gjøre?

Media må følge svingningene i publikum og derfor har vi alle et ansvar. Vi kan ta noen enkle grep som fører til mer oppmerksomhet rundt viktige saker. Media baserer seg blant annet mye på klikk, så hver gang man klikker på en kjendissak foreslår Dahlbak at man må trykke på to utenrikssaker. Man kan også dele saker på sosiale medier.