Kampanjeuken: Vest-Sahara

Kampanjeuken: Vest-Sahara

I år er det 40års-jubileum for den perfekte okkupasjonen.

FN har siden 1991 hatt en fredsbevarende styrke i Vest-Sahara, United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO). Det særegne med MINURSO er at operasjonen ikke har mandat til å rapportere på menneskerettigheter. Dette gir Marokko frihet til å begå menneskerettighetsbrudd uten straff. Hvert år i april tas fornyingen av MINURSOs mandat opp i FN. Spørsmålet om å utvide mandatet til å rapportere på menneskerettigheter kommer da opp. Dette har fortsatt ikke gått gjennom. (SAIH)

Vest-Sahara er et ressursrikt land; det har store muligheter for fiske, store mengder fosfor, og nå har letingen etter olje startet. Trass i dette bor store deler av befolkningen i flyktningeleirer slik de har gjort de siste 40årene. Dette betyr også at de er avhengige av bistand for å overleve.

....