Nord og Sør - Vesten mot resten?

Nord og Sør - Vesten mot resten?

Onsdag 23. september arrangerte SAIH semesterets første seminar i Speilsalen på Kvarteret. Temaet for seminaret var begrepene Nord og Sør og deres relevans i dag. I den anledning fikk vi besøk av økonom Magnus Hatlebakk, seniorforsker ved CMI –Chr Michelsens Institutt for vitenskap og åndsfrihet. CMI er i dag et av Skandinavias ledende uavhengige institutter for forskning og informasjon innen rettighets- og utviklingsspørsmål. Hatlebakk forsker på fattigdom, sosial eksklusjon og bygdeutvikling. Hans spesialfokus har vært India og Nepal. Derfor ble disse landene hyppig brukt som eksempler under seminaret.

saih bergen seminar nord-sør 2

Nord/Sør eller Øst?

Begrepene Nord og Sør oppstod i en tid hvor de fattige landene befant seg i Latin-Amerika, Afrika og Sør-Asia. Samtidig var Nord-Amerika og Europa rikt. Derfor var det naturlig å se på Sør som den fattige delen av verden og Nord som den rike. Spørsmålet vi i SAIH ville ha svar på er om denne distinksjonen er like relevant i dag. Østen har alltid vært like fattige som Sør, men ettersom Kina og India var sterke stater, og koloniene befant seg i Afrika, har det vært naturlig å se Afrika og Sør-Amerika som «det fattige Sør».

saih bergen seminar nord-sør 6

Hvor bor de fattige og hvilke konsekvenser har dette for norsk bistandspolitikk?

Med tall fra verdensbanken fortalte Hatlebakk at over halvparten av verdens fattige bor i India, Nigeria, Kina og Bangladesh. Likevel går den største andelen av norsk bistand til Afghanistan, Palestina, Brasil og Sør-Sudan. Det vil si land i Midtøsten og Afrika. Ifølge Hatlebakk er ikke norsk bistandspolitikk fattigdomsorientert. NORAD har fem fattige fokusland, men det er ikke i disse landene det bor flest fattige. Dette kan forklares ved at Norge er et lite land og at bistand til store land som India som har så stort antall fattige vil være som en dråpe i havet. Derfor mener NORAD det er mer effektivt å fokusere på noen få mindre land. Dette kan høres rimelig ut, men Hatlebakk påstår at det har vært tilnærmet ingen endring i NORADs fokusland de siste 50 årene hva angår fattigdom. Samtidig må det nevnes at norsk bistand i hovedsak går til klima, og derfor Brasil, hvor fattigdomsandelen er veldig lav.

saih bergen seminar nord sør 8

Østens rolle

Hatlebakk fortalte at Kina har bidratt stort til nedgangen i antall fattige i verden. Dette er ikke en konsekvens av bistand, men økonomisk vekst i landet. I dag bor 30 prosent av verdens fattige i India. Verdensbanken forutser at det neste store fallet i fattigdom vil skje i India. Derfor er Øst viktigere enn Sør akkurat nå. De neste 10-20 årene vil India være essensielt for nedgangen i fattigdomsandelen i verden. Men på lang sikt vil Afrika og resten av den sørlige delen av verden stå for det store fattigdomsproblemet. Nord/Sør begrepene ser igjen ut til å ville bli relevante.

saih bergen seminar nord sør 4

Seminaret ble avsluttet med mange spennende spørsmål fra salen og Hatlebakks egne synspunkter. Vi håper å se deg på neste seminar hvor vi vil snakke om hva slags organisasjon Hamas er og hva slags syn de har på studenter i Palestina. Vi får blant annet besøk av Majed Abusalama, menneskerettighetsaktivist og journalist fra Palestina. Han skal fortelle om sitt liv som student i Gaza.