Nytt skoleår, nye flotte aktivister!

Nytt skoleår, nye flotte aktivister!

Siden det nye skoleåret startet har vi allerede rukket å gjøre mye gøy! Under fadderfestivalen ved HiL stod vi på stand og snakket med engasjerte og nysgjerrige studenter, og mange av dem møtte opp på infomøtet vi hadde uka etter. Der fikk vi besøk av SAIH sentralt sin flotte organisatoriske nestleder, Thea Willoch Njaastad. Hun snakket om hva SAIH står for, hvordan vi samarbeider med andre organisasjoner og hvor viktige lokallagene er for jobben med å spre informasjon om ulike kampanjer og tema spesielt relatert til Nord/Sør-problematikk. Etterpå koste vi oss med pizza og en veldig morsom quiz.

5. september holdt vi et ekstraordinært årsmøte med suppleringsvalg. Der vedtok vi også handlingsplan for det kommende året og voterte over endringsforslag. Styret vårt er nå fulltallig med både nye og gamle engasjerte studenter i de ulike posisjonene. Vi gleder oss veldig til det kommende året og alt vi gjennom SAIH kan være med på å sette fokus på, både for å øke egen og andres kunnskap om ulike temaer.

Lillyinfomøte 3

Thea forteller om SAIH

Lillyinfomøte 1

Glade aktivister og quizdeltakere

Lillyinfomøte 2

Pizza er viktig for sultne studenter!

Lillyårsmøte 1

Flotte årsmøtedeltakere!

Lillyårsmøte 3

Det nye styret (fra venstre): Michelina Kifle (PR-ansvarlig), Marie Mila (nestleder), Ingvild Stensby Bakken (bloggansvarlig), Kamilla Marie Kletten (sekretær), Magnus Azevedo Stirø (markedsføringsansvarlig), Inga Marie Syse Kolstrøm (leder) og Frida Ruud Wirum (økonomiansvarlig)