Operasjon Dagsverk 2016

Operasjon Dagsverk 2016

Blogginnlegg skrevet av Mina Alexandra Thor, elev i 2. klasse på Trondheim Katedralskole

Hvert år 3. november får flere ungdommer prøvd seg i arbeidslivet. Hvorfor gjør de det? Hva er spesielt med 3. november? 3. november er nemlig OD-dagen, eller Operasjon Dagsverk. Denne dagen skal ungdom samle inn en minstepris på 400 kr, som skal gå til det årets prosjekt. OD-dagen ble første gang arrangert i 1964, gjennom Elevorganisasjonen (EO), og tanken bak det var at ungdommen skulle gi en dag av sin utdanning, og jobbe, slik at ungdommer andre steder i verden skulle ha mulighet til det mange i Norge tar for gitt, nemlig utdanning.

Det som er så morsomt akkurat i år, er at  årets OD-penger på en måte går til Colombias elevorganisasjon. Colombia har vært i krig, med seg selv, i 50 år. Dette går utover ungdommene i Colombia. Barnesoldater blir tvunget til å kjempe i krigen, og muligheten for utdanning svekkes. Flere ungdommer i Colombia har også opplevd at soldater kommer på skolene deres. Dette gjør at ungdom føler seg utrygge på skolen. Ungdommene kjenner ikke til sine rettigheter, og de har heller ikke mulighet til å ytre sine meninger uten fare for å bli fengslet. Lederen av “EO” i Colombia har blitt fengslet tre ganger, for å ytre seg og stå opp for ungdommen. Når du står i fare for å bli fengslet, for å ytre dine meninger, eller stå opp for dine rettigheter, velger du kanskje å holde munn og ikke si noe i det hele tatt? Det vil vi ikke ha noe av. Derfor går årets OD-penger til Colombia, for ikke bare å la ungdom kunne gå trygt på skolen, men også slik at de skal få kunnskap om sine rettigheter og tørre å påvirke politikk og og være med å bestemme, uten å være redd for sitt liv og sin helse.

Jeg sitter da her, en torsdags ettermiddag, og skriver, men ikke på skolen. Jeg jobber for SAIH, en organisasjon jeg vet altfor lite om, men jeg er svært glad for å kunne jobbe med de i år. Dette er for å samle inn penger til Colombia. SAIH samarbeider med Operasjon Dagsverk i år, så de har vært rundt på skoler og holdt foredrag om deres bistandsprosjekt i Colombia, og i tillegg har de meg på besøk i dag, som enda et bidrag til Colombia.

SAIH jobber ikke kun med bistandsarbeid som Colombia-prosjektet, men også med politisk påvirkning. I 2012 fikk deres kampanje, “RadiAid: Africa for Norway”, enorm oppmerksomhet. Kanskje har du hørt om eller sett denne kampanjen selv? Jeg hadde selv ikke sett denne kampanjen før jeg kom hit, men syntes både den var morsom og hadde et interessant konsept. Kampanjen gikk ut på at bistands-mottakende land blir fremstilt som passive mottakere uten evne eller vilje til å gjøre sitt eget land bedre, og at de som bistår blir sett på som helter. Kampanjen åpnet for debatt, samt mulighet for selvinnsikt over hvordan våre medier fremstiller Afrika og utviklingsland som passive. Jeg skal selv få lov til å være med å bidra til denne kampanjen senere i dag!

Jeg er veldig heldig som fikk denne jobben. Selv om det til syvende og sist er penger som vil hjelpe Colombia, er det fint å kunne bidra til forståelse blant det norske folk. Det er også store læringsmuligheter når du jobber med en organisasjon som denne. Læringsmulighetene ved å jobbe hos SAIH på OD-dagen er b.l.a. innsikt i hvordan en frivillig organisasjon jobber og jeg får jobbe med Operasjon Dagsverk  på OD-dagen(!).

Dagen er fremdeles ung, og jeg ser fram til resten av dagen med SAIH og gleder meg til å se utviklingen til Colombia etter OD-pengene har kommet i havn.

Saihii