SAIH-Bergen// Workshop

SAIH-Bergen// Workshop

Kristoffer Kinge, styremedlem i SAIH, fikk æren av å åpne workshopen. Han fortalte om SAIHs oppbyggning og hvor lett det er å utfordre seg og nå langt i organisasjonen hvis man er engasjert. Kristoffer var blant annet i Vest-Sahara i forbindelse med den politiske kampanjen i vår, og sitter i ulike utvalg i organisasjonen. Vi ble delt inn i grupper, og øvde på hvordan vi kan presentere SAIH på ett minutt. Videre la han vekt på et av de viktigste virkemidlene vi bruker i SAIH, nemlig humor. Det er vitenskapelig bevist at ettersom å le utløser endorfiner er det større sannsynlighet for at folk merker seg det de ser og tar handling. Africa for Norway-kampanjen SAIH skal jobbe med i høst spiller på stereotypier, her er en av videoene vi har laget: https://www.youtube.com/watch?v=oJLqyuxm96k

IMG 3560

Neste post på programmet var fotokurs med lokallagsleder Thea. Hun satte fokus på problematikken rundt situasjoner der det er krevende å ta bilder. Når skal man ta frem kameraet, og når man skal legge det bort? Thea viste bilder og fortalte fra sin tur til Vest-Sahara i påsken. Hun la vekt på viktigheten av å dokumentere det som skjer rundt deg når du er på et sted som Vest-Sahara med en pågående konflikt og undertrykkelse fra myndigheter og politi. Samtidig som det er viktig å dokumentere, er det viktig å ta etiske vurderinger underveis. Hvordan vil dette bildet påvirke livene til de som er avbildet? Skal man legge ned kamera og hjelpe hvis det trengs?

IMG 3585

Vi hadde med oss to studenter fra Zimbabwe som skal jobbe i SAIH det neste året. Først fortalte Patience om sin organisasjon FSN, Female Students Network og viste bilder hva hverdagen som politisk aktiv og student. De jobber med å bedre hverdagen til kvinnelige studenter i Zimbabwe. De fungerer også som en plattform hvor kvinner og menn kan snakke fritt om ulike problemer de møter på, som seksuell trakassering og vold. De styrker kvinnelige studenters ambisjoner og oppfordrer dem blant annet til å søke på lederverv i studentorganisasjoner.

Etter presentasjonen til Patience ble det pizza, etterfulgt av en presentasjon fra Samuel. Han er med i organisasjonen ZINASU, Zimbabwe National Students Union. De fremmer studenters interesser og rettigheter i det undertrykkende regimet. Dette innebærerer blant annet å kjempe for akademisk frihet for handikappede og bekjempe kommersialisering av utdanningssystemet i Zimbabwe.

Patience fredskorpset presentasjon
Samuel fredskorpset presentasjon
IMG 3557

Workshopen fungere som et bindeledd mellom nye og gamle aktivister i lokallaget. Vi jobbet sammen i grupper, og fikk både faglig og sosial input. På kvelden hadde vi fest og pratet om løst og fast. Patience, Samuel og Kristoffer var på besøk hele helgen, og vi koste oss i solen. Takk for en fin lørdag!

159C3913

På tur i Bergen

159C3888

Patience og Thea

159C3944

Patience forbereder seg på norsk vinter.

Samuel og Patience

På tur på Bryggen.

159C3988 2