Stephen Zunes på besøk hos UiO

Stephen Zunes på besøk hos UiO

Fredag den 18. september var det tid for et storstilt besøk i et fullsatt auditorium 2 i Eilert Sundts Hus på UiO. Professor Stephen Zunes fra Universitetet i San Fransisco, en av verdens ledende eksperter på okkupasjonen av Vest-Sahara, sto for et foredrag om situasjonen som lenge har vært en viktig del av SAIHs arbeid. Foredraget var arrangert av SAIH i samarbeid med Universitetet i Oslo.

IMG 2903

Vest-Sahara beskrives av mange som «Afrikas siste koloni», noe Zunes heller ikke nølte med å gjøre. Professoren brukte første del av foredraget på en nøye, men oversiktlig oppsummering av den nå 40 år lange marokkanske okkupasjonen av landet – fra Spanias tilbaketrekning og krigen som fulgte, til den FN-erklærte våpenhvilen i 1991 og den nokså fastlåste situasjonen som har holdt stand siden. Et forslag om en folkeavstemning fikk fremtiden til å se lysere ut den gangen, men dette har altså ikke blitt gjennomført, og den svært problematiske situasjonen for det saharawiske folk står på stedet hvil – mye fordi Frankrike gjør det vanskelig for FN å legge press på de marokkanske myndighetene.

IMG 2918

Fra venstre: Organisatorisk nestleder for SAIH Martine Jahre, Professor Stephen Zunes og politisk nestleder for SAIH Inga Marie Nymo Riseth

I tillegg til å bruke mye tid på å svare på gode spørsmål fra salen, gjorde Zunes det klart hvor viktig aktivisme kan bli for en lys fremtid for det saharawiske folk. Han trakk paralleller til Øst-Timor som ble frigjort fra Indonesia i 2002, der fredsprisen til aktivistene Carlos Belo og Josè Ramos-Horta hadde stor symbolsk betydning for resultatet. Det finnes med andre ord ingen grunn for SAIH til å la være å fortsette kampen for et fritt Vest-Sahara!

- Av Alexander Lange