Students at Risk - besøk av Sait Matty Jaw

Students at Risk - besøk av Sait Matty Jaw

Onsdag 27. januar fikk vi besøk av den gambiske studenten Sait Matty Jaw. Han studerer for tiden master på Universitetet i Bergen og tok turen til Lillehammer for å fortelle oss om " Students at Risk"-programmet og hans historie som studentaktivist i hjemlandet. I 2014 ble han fengslet og utvist fra universitetet han studerte på.

Students at Risk (StAR) er en ordning som gir studentaktivister som blir nektet eller hindret fra å studere i hjemlandet, en mulighet til å fullføre utdannelsen sin i Norge. En viktig del av ordningen er at studentene skal vende hjem etter fullført utdanning. Med det og et internasjonalt nettverk kan de fortsette kampen for menneskerettigheter og demokrati. StAR er initiert av Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) og Norsk Studentorganisasjon(NSO). I 2015 ankom de første StAR-studentene Norge, som del av en toårig prøveordning. Nå jobber SAIH sammen med Høyres studenter, NSO og AUF for å gjøre dette til en permanent ordning i Norge og spre det til andre europeiske land gjennom å få det integrert i Erasmus+ ordningen i EU.

Sait Matty Jaw holdt et veldig interessant foredrag for oss, der vi først fikk en liten innføring i historien til og den politiske og økonomiske tilstanden i Gambia. Gambia ble selvstendig fra Storbritannia i 1965. I 1994 ble den sittende presidenten kastet i et statskupp ledet av Jahya Jammeh som fortsatt er president i landet. I følge Sait sin presentasjon har flere rapporterte menneskerettighetsbrudd funnet sted siden begynnelsen av 2000-tallet, blant annet en studentmassakre i 2001 der 14 studenter ble skutt under en demonstrasjon, henrettelser av ni mennesker uten rettsprosess i 2012, og menneskerettsaktivister og journalister blir konstant arrestert og anholdt.

Sait snakket også om organisasjonen Think Young Women som har som mål å stoppe kjønnslemlesting og kjønnsbasert vold, samt styrke kvinners stemme, øke deres innflytelse i samfunnet og generelt fremme kvinners rettigheter. Ledertrening og samarbeid med unge gutter og menn mot vold er noen av måtene de jobber på. Deres oppdrag er i følge hjemmesiden deres "to inspire and assist young women to achieve their individual needs and collective interest, leadership development and empowerment through capacity building, awareness raising, networking and mentorship". Du kan lese mer om hvordan de jobber på bloggen deres.

I november 2014 ble Sait arrestert for første gang. Han ble løslatt etter en uke, men ble arrestert på nytt i desember. Hans far og onkel kausjonerte ham ut, men fra desember til april måtte han rapportere til myndighetene fem dager i uken, slik at de skulle ha kontroll på hvor han befant seg. Sait vant rettssaken i april 2015 og ble frikjent, men fikk ikke fortsette studiene sine. I desember 2014 ble Sait nominert til å delta i Students at Risk-programmet, og i april 2015 fikk han brev med tilbud om opptak i programmet. De neste månedene gikk med til å søke om visum, oppholdstillatelse og lignende, og i august 2015 flyttet Sait til Bergen. Han engasjerer seg fortsatt i den politiske situasjonen i hjemlandet gjennom online-aktivisme på bloggen https://dcampaigner.wordpress.com/ og Facebook-siden Gambia Election 2016. Sait ønsker at Gambia skal få en ny president, og at han vil få muligheten til å bruke sin master i Public Administration ved UiB til å forbedre sitt eget hjemland.

Sait avsluttet foredraget med å svare på spørsmål og ved å vise en musikkvideo som heter "Cry No More" laget av Think Young Women.

Students-at-risk-4

Lokallagsleder Heidi innledet med å fortelle litt om hva Students at Risk-programmet går ut på.

Students-at-risk-3

Sait Matty Jaw holdt et veldig inspirerende og bra foredrag!

Students-at-risk-2
Students-at-risk-1

Både internasjonale og gambiske organisasjoner fulgte med på arrestasjonene av Sait og hadde blant annet underskriftskampanjer for å kreve løslatelse av ham. Blant disse organisasjonene var World Youth Movement for Democracy, Amnesty, africtivistes.org og change.org.