Ulandsseminaret feirer 40 år

Peacekeepers with the UN Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO) consult a map as they drive through vast desert areas in Smara, Western Sahara. (Photo: UN Photos/Martine Perret)

Ulandsseminaret feirer 40 år

Talerne bestod av:

Rune Mosgaard, tidligere militærsjef for FN-operasjonen i Vest-Sahara (MINURSO).
Sidi Omar, diplomat for den sahrawiske frigjøringsbevegelsen Polisaro og Sahrawi Arab Democratic Republic.
Eliwali Amidane, menneskerettighetsforkjemper i Layoon i de okkuperte områdene.

Mosgaard innledet med et historisk tilbakeblikk. Vest-Sahara var en spansk koloni fra 1884 til 1976. Da spanjolene begynte å trekke seg ut 1975 og startet planene om folkeavstemning, rykket militære styrker fra både Marokko og Mauritania inn i området og kriget mot Polisaro. Mauritania forlot området fire år senere, og i 1991 ble det inngått fredsavtale, initert av FN, mellom Marokko og Polisario. FN-oppdraget MINURSO fikk i oppdrag å være fredsbevarende styrker og blant annet sørge for at folkeavstemningen ble gjennomført. Mosgaard kunne fortelle at folkeavstemningen har de ikke fått avholdt på grunn av diplomatisk trenering.

Mosgaard mener avholding av folkeavstemnigen er viktig slik at sahrawierne får en reell mulighet til å avgjøre om de vil være selvstendig eller innlemmet i Marokko. Hvorvidt de stemmer den ene eller andre veien er uvesentlig.

Den sahrawiske befolkningen bor i dag, og siden krigens utbrudd i 1975, enten i de okkuperte områdene eller i flyktningeleirer rett over den algeriske grensa. Mosgaard anslår at ca 160 000 bor i flykningeleirene.

Både Sidi Omar og Mosgaard snakket om sand-muren som skiller det marokkansk-kontrollerte området fra den sahrawi-kontrollerte delen. Muren skiller dermed også sahrawierne i leirene fra sahrawierne i de okkuperte områdene. Den er plassert ett godt stykke inn i landet og går hele veien fra nord til sør. Mosgard kunne fortelle at det er plassert ca 6 millioner miner foran muren. I følge talerne er det ikke bare miner som forsterker murens militære kapasitet, men også et stort antall soldater, tanks, helikoptre og avanserte radarsystemer. Sidi Omar mener det er den mest funksjonelle militære muren i verden.

Aktivisten og menneskerettighetsforkjemperen Eliwali Amidane fortalte at han i 2005 deltok i demonstrasjon mot menneskerettighetssituasjonen til Sahrawierne. Det endte med at han ble arresterte av politiet, og uten rettsak havnet han i fengsel i flere år med besøkelsesforbud. I fengselet hørte han om drap, tortur og voldtekt av politiske fanger.

40-årsjubileet til Ulandsseminaret

Etter en heller sørgmodig markering av 40-årsjubileet for okkupasjonen av Vest-Sahara, samlet vi oss på Kafé Trygve for å feire et mye hyggeligere jubileum: 40 år med Ulandsseminaret!

I 1975 arrangerte noen engasjerte hovedfagsstudenter på SV for første gang Ulandsseminaret, med det sørlige Afrika som tema. 40 år senere, i 2015, er Ulandsseminaret nærmest blitt en institusjon på Universitetet i Oslo. Formålet med den tverrfaglige seminarrekken er fremdeles å fremme interessen for internasjonale utviklingsspørsmål, og mange ulike organisasjoner har vært med på å arrangere seminarer. I 1979 ble Rådet for internasjonale utviklingsstudier (RIU) opprettet for å ha faglig-økonomisk ansvar for seminarene, og Senter for miljø og utvikling (SUM) overtok denne rollen i 1996.

SAIHs (Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond) lokallag på Blindern har vært ansvarlig for koordineringen av seminarene siden 1985. Ulandsseminaret er for oss en arena for å fremme debatt rundt temaer, som SAIH ser på som betydningsfulle.

På fredag hadde vi med oss Solveig Aas, en av Ulandsseminarets grunnleggere; hun snakket om oppstarten, og utviklingen fra 1975 og frem til i dag. Det var studenter som opprettet Ulandsseminaret, og det er studenter som bidrar til å videreføre arven! I tillegg holdt Dan Banik fra SUM og Kristian Stokke fra Nord/sør-samarbeidet taler til ære for Ulandsseminaret. Nestleder i SAIH-Blindern, Nora Dokken Harboe, stod for kveldens siste tale, om samarbeidet mellom lokallaget og seminarrekka. Deretter ble det storslagen feiring med kake, kaffe og brus! Den yngste deltakeren på feiringen – 8 år gammel – fikk, som seg hør og bør, ta det første kakestykket, og kaka ble sakte, men sikkert borte under spennende samtaler om utvikling.

Vi takker for en flott feiring av Ulandsseminaret, og gleder oss allerede til 50-årsjubileet!