Verdens beste nyheter – hjernemedisin mot apati

Verdens beste nyheter – hjernemedisin mot apati

Som student på UiO vet du sikkert at verden, den går bare nesten under snart. Du er oppegående og følger med på nyhetene, kanskje tikker det til og med inn nyhetsvarsler på mobilen din som starter noe som dette: ”Terrorangrep i...” eller ”Orkan på vei mot ...” eller kanskje ”Valgfusk i ...”. Kanskje er du en av dem som scroller lett forbi fordi du er nyhetstrøtt og lei av at ingenting går verdens vei?

Vi har nettopp overlevd enda en valgkamp med drittslenging og partienes forsøk på å selge ”sitt” Norge. Selvfølgelig hadde ditt parti rett, helt opplagt. Når man hører noe mange nok ganger, risikerer man at dette fortoner seg som sannheten. Et grunnleggende begrep innen psykologifeltet kalles ”confirmation bias” eller bekreftelsestendens. Kort fortalt innebærer det at hjernen vår hele tiden forsøker å få informasjonen den tar inn til å stemme overens med den virkeligheten vi tror på eller har skapt oss. Du har kanskje scrollet i et kommentarfelt og tenkt ”Hvordan kan de tro dette?”, vel – confirmation bias er en stor del av det. Det er mer behagelig for oss mennesker å få bekreftet en virkelighet vi allerede kjenner enn å endre på den og utfordre den. Med et så stort medieutvalg som vi har i dag er det også veldig lett å finne bekreftelse på hva enn du vil ha bekreftet. Dette gjelder vel så mye kommentarfeltskribentene som høyt utdannede folk på venstresiden, vi liker best info som gir oss ”rett”. Dette er egentlig veldig, veldig skummelt.  SAIH har allerede belyst denne problematikken med våre Radi-Aid-kampanjer som har fokusert på våre stereotypier. Dette er også enkle snarveier for hjernen vår, som oftest har ingen eller harmløse konsekvenser. Men blir det mange nok slike snarveier, hos mange nok mennesker kan følgene bli alvorlige. 

Det er nemlig slik at i en spørreundersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av Norad fant man at et flertall av nordmenn trodde fattigdommen i verden hadde doblet seg de siste femten årene. Realiteten er at ekstrem fattigdom har blitt halvert på samme tid. Noen har kanskje hørt om Hans Roslings ”Ignorance Project” – hvor han stiller grunnleggende spørsmål om tilstanden i verden med tre svaralternativer. Nordmenn, svensker og amerikanere blir gang på gang blir slått av sjimpanser. Vi tror nesten alltid at det står verre til med verden enn det gjør. Disse holdningene, eller - ”virkelighetene” - kan føre til apati, krav om kutt i bistand som ”uansett ikke funker” og isolasjonistiske tendenser. Folk velger politikere, og politikere utformer politikk. Hvis de alle gjør det på et feilaktig grunnlag kan det få store konsekvenser.

 Så, for å komme tilbake til verden og nyhetene – verden går absolutt ikke under, om vi skal tro statistikk når det gjelder reduksjon i barnedødelighet, økte investeringer i fornybar energi etc. Gode nyheter og positive endringer i verden er også strukturelle, trege og lite nyhetsvennlige. Dårlig nytt skaper følelser og har ofte mer sjokk-effekt. Vi i SAIH mener at dette ikke er god nok grunn til å ikke høre om de gode nyhetene, så i morgen vil vi gi deg et helt gratis eksemplar av ”Verdens Beste Nyheter”, en avis fylt med gode nyheter om utvikling i verden.  Lær en hel del nye ting, suppler krise-mediene og utfordre hjernen din litt. Vi håper du vil ta turen til Fredrikkeplassen i lunsjen for å ta en liten prat med oss, få en avis og nyte litt optimistisk stemning.

 

Sunniva Folgen Høiskar

Nestleder, SAIH Blindern