Vi søker frivillige!

Vi søker frivillige!

(Scroll down for English) 

Er du interessert i internasjonal politikk og globale utviklingsspørsmål? Vil du engasjere deg i en forening ved siden av studiene, få god organisasjonserfaring og venner med like interesser? Da er SAIH-Stavanger noe for deg! SAIH er studenter og akademikere i Norges egen solidaritets- og bistandsorganisasjon. Vi jobber blant annet med akademisk frihet, studentsolidaritet og inkludering av unge kvinner og LHBT-personer gjennom politisk påvirkning, informasjonsarbeid og bistand. Slagordet vårt er «Utdanning for frigjøring». Dette gjenspeiler vår grunnleggende tankegang der utdanning står i fokus.  I løpet av semesteret skal lokallaget i Stavanger arrangere seminarer, debatter og politiske kampanjer om spennende temaer med stor variasjon. Vi møtes vanligvis en gang i uken og vil ha DEG med på laget! 

Velkommen!

Les mer om SAIH: http://saih.no/ Les mer om lokallaget: http://saih.no/uis

ENGLISH

Are you interested in international politics and global development questions? Do you want to engage in an organization next to your studies? Then SAIH-Stavanger is the place for you!

SAIH is the students and academics in Norways own solidarity and aid organization. Among other things, we work with academic freedom, student solidarity and non-discrimination for young women and LGBT-persons through political advocacy, information work and aid. Our slogan is "Education for Liberation". This reflects our fundamental mindset where education is in center of change. 

The local chapter in Stavanger will arrange seminars, debates and political campaigns about intriguing topics with great variety during the semester. We usually meet once a week and want YOU on the team!

The meeting will be in English. 

Welcome!

Read more about SAIH: http://saih.no/ Read more about the local chapter: http://saih.no/uis