Who wants to be a volunteer?

Who wants to be a volunteer?

Er du en av de som vurderer å kombinere utenlandsferien og frivillig arbeid eller som vil jobbe frivillig i utlandet en lenger periode? Da er du ikke alene. Frivillighetsturisme er nemlig en økende norsk trend. Blant aktivitetene som tilbys av ulike organisasjoner og kommersielle aktører er deltagelse i miljørelaterte prosjekt, pass av ville dyr og jobb på barnehjem. Det er tydelig at mange ønsker å gjøre en forskjell. Samtidig finnes det en rekke viktige, men muligens ubehagelige spørsmål man bør stille seg før man legger ut på en slik reise. Her er noen av disse. 

Hvordan brukes pengene dine? I nyere tid har det dukket opp flere kommersielle selskap som tilbyr pakkereiser til opptil 7000 kr i uka. Det er stor variasjon i hva denne avgiften blir brukt til. Tar for eksempel ledelsen ut store summer i profitt? Har aktøren du reiser med en gjennomsiktig økonomi så dette faktisk er mulig å sjekke? Overraskende nok er noen rett og slett ute etter å tjene penger på andres gode intensjoner. Kanskje du ville vurdert å reise gjennom noen andre om du hadde funnet ut av dette i forkant? 

Vil du jobbe på barnehjem? Redd Barna har kommet med anbefalinger om å unnlate å velge prosjekter rettet mot barn, av hensyn til barns rettigheter. Dette begrunner de blant annet med at en rekke korttidsopphold der ungene knytter seg til nye voksenpersoner kan være skadelig for dem i lengden. Hva mener organisasjonen du vurderer å reise med om denne kritikken, og kan du stå for argumentene de bruker til å forsvare sin virksomhet?

Et spørsmål som muligens er enda vanskeligere er om du kunne gjort en større forskjell ved å donere penger til et lignende type formål uten å reise. Kunne jobben vært gjort like godt, eller bedre, av noen som ble ansatt lokalt? Samtidig kan en slik reise være starten på et brennende engasjement mot urett i verden for den enkelte. I tillegg har ikke nordmenns økte forståelse for andre kulturer akkurat blitt noe mindre viktig med årene.

Hvordan blir det frivillige arbeidet fremstilt? Organisasjonene har et ansvar for hvordan de kommuniserer. Det blir for eksempel misvisende å påstå at man kan gjøre "en stor forskjell" på 14 dager. Dette kan skape et inntrykk av at man som norsk student sitter med kunnskap eller evner til å ordne opp i problemer som lokale ikke har kontroll over. Du kan også stille spørsmålstegn ved hvordan du ønsker å fremstille reisen din, for eksempel gjennom din facebookprofil. Nettet florerer med bilder av fremmede barn frivillige har møtt på reise, men ville du lagt ut lignende bilder av barn i norske barnehager?

Til syvende og sist er det organisasjonene som tilbyr slike reiser som bærer ansvaret for at virksomheten er bærekraftig og kommuniseres på en legitim måte. Samtidig er det opp til deg som ønsker å jobbe frivillig i utlandet å stille de vanskelige spørsmålene. Å tørre å være litt kritisk i forkant av reisen vil forhåpentligvis også gjøre at du sitter igjen med en bedre opplevelse.

Skrevet av Julie Kristine Wood, leder for SAIH Trondheim.
Innlegget har tidligere vært publisert i Under Dusken, studentavisa i Trondheim.

1. februar er SAIH Trondheim med å arrangere Onsdagsdebatten på Studentersamfundet, arrangementet finner du her: https://www.facebook.com/event...