Nyhetsarkiv

Krever et mer demokratisk campus

Studenter er ”passive demokrater”, sier ny rapport om studenter ved tre afrikanske universiteter. Forskerne mener det illustrerer at styresmakter og universiteter må jobbe mer for å dyrke frem demokratiske verdier i undervisning og studentliv på campus.

Setter utdanning på dagsorden

- Her jeg sitter i dag, i 8. etasje i UNESCOs kvartaler i Paris, sitter jeg langt fra grasrota. Min oppgave blir derfor å sette og å opprettholde utdanning på den globale dagsorden, og å få drøftet i UNESCO hvordan vi kan nå ut med denne dagsordenen, sier Dankert Vedeler, ambassaderåd i Norges faste delegasjon til UNESCO.

“Yes, she can!”

... Men kan verden? Denne uka arrangerer nettverket Global Campaign for Education årets Global Action Week. Med slagordet “It’s a Right, Make it Right!” oppfordres verdensledere til å sikre alle jenter rett til utdanning.

"Knowledge is power"

Rudo Chigudu is the sexual health and rights coordinator in Katswe Sistahood, one of SAIH's partners in Zimbabwe. As with her association's key goals, she is especially concerned about women's access to education.

Fortsatt farlig å være student i Colombia

Hvorfor protesterte titusener av colombianske studenter, lærere og fagforeningsaktivister forrige uke? Og hvorfor ble en tidligere studentleder skutt og drept i mars? Studentorganisasjonen ACEU fra Colombia har nylig vært besøk i Norge, og gav norske studenter et nyttig innblikk i en annen studenthverdag.

- Ingen ungdomsopprør uten utdanning

Forrige uke besøkte Jan Egeland Universitetet i Stavanger, hvor han kom for å snakke om situasjonen i Japan og Libya. Bjørn Harald Lye i SAIH Stavanger fikk intervjue den avtroppende NUPI-direktøren - og påtroppende Europadirektør i Human Rights Watch - om hans tanker om utdanning og dens rolle i verdenssamfunnet.

Mer forskning fra Sør

Verdens maktbilde innen forskning er i endring. Supermaktene USA, Canada og Vest-Europa utfordres av en voksende forskerbølge fra Asia, Midtøsten og Nord-Afrika, og flere mindre utviklede land.

Utdanning på egne premisser

Over halvparten av Bolivias befolkning snakker ulike indianerspråk. Men det er ingen selvfølge at dette prioriteres i utdanning. SAIHs partnere i Bolivia jobber for å styrke tospråklig interkulturell utdanning og urfolkungdoms deltagelse. Nylig var SAIH på besøk under avslutningsseremonien for studentene ved to av studiene.

Jobber for bedre utdanning i hjemlandet

Ysaura Quispe Diaz er en av deltakerne på årets LNU-utveksling. Hun er tilknyttet SAIHs samarbeidspartner CEADL i Bolivia, som utdanner ungdomsledere og jobber for å styrke ungdoms deltakelse og påvirkningskraft i samfunnet.

- Mange LHBT-personer får aldri muligheten til utdanning

Åshild Marie Vige er ny leder for Skeiv Ungdoms sentralstyre, og er også medlem av LLHs og Skeiv Ungdoms internasjonale utvalg. I fjor var hun på utveksling til Gay and Lesbian Coalition of Kenya, hvor hun tydelig fikk se hvilke hindringer LHBT-personer møter i forhold til utdanning.

“Me fekk skikkeleg juling”

Nyleg vart han fengsla og torturert i 27 dagar. Welcome Zimuto i studentorganisasjonen ZINASU risikerer dødsstraff for sitt engasjement for studentar i Zimbabwe, etter å ha deltatt på eit møte om opprøra i Nord-Afrika. Korleis kunne dette skje? Og kva skjedde – eigentleg? I eit intervju med SAIH sin nestleiar Erik Schreiner Evans, som for tida er på prosjektreise i Zimbabwe, fortel han si historie.

Kjemper for lik rett til utdanning

Som leder i Norges største interesseorganisasjon for studenter, er arbeidet for lik rett til utdanning en sentral del av hverdagen til Anne Karine Nymoen. - Skolepenger gjør utdanning til et gode som er forbeholdt noen få. Utdanning bør være gratis slik at alle har mulighet til å delta, sier hun.

CBU koordinerer hiv-arbeid

SAIHs samarbeidspartner Copperbelt University i Zambia har blitt valgt ut til å koordinere det regionale universitetsnettverket for hiv i det sørlige Afrika.

- Uten utdanning lever mennesket i mørke

Brasilianeren Carmen Guerreiro (25) jobber som journalist og er ansvarlig redaktør for nettsiden Sustenta!, hvor bærekraftighet for ungdom er fokus. Hun lever i et land hvor de beste skolene er dyre privatskoler, og hvor staten generelt har investert lite i utdanningssektoren. Hva tenker Carmen om utdanning for frigjøring?

Education as a "chain cutter"

What does young people think about SAIH's slagon "Education for Liberation"? Throughout our anniversary year, we ask people from all around the world about their thoughts and impressions. Carmen Guerreiro (25) is a young journalist from Brazill. She is the executive editor of a news website about sustainability for youngsters.

85 Nations Supporting Statement on LGBT Rights

On March 22, 85 countries agreed to join the Joint Statement "Ending Acts of Violence and Related Human Rights Violations Based On Sexual Orientation and Gender Identity, at the United Nations Human Rights Council in Geneva.

Utdanning glemmes i humanitært arbeid

- Utdanning er “den fattige naboen” til hele det humanitære hjelpesystemet. Det er sektoren med størst gap mellom ønsket hjelp og reell støtte, sa Kevin Watkins, direktør for årets Unesco-rapport, under lanseringen i Oslo forrige uke. Rapporten trekker særlig frem sammenhengen mellom utdanning og væpnet konflikt.

Aukande vald mot lesbiske – aktivistar krev handling

Den sørafrikanske regjeringa har lova å fylgje opp aktivistkrav om tiltak mot aukande korrigerande vald, der lesbiske vert valdteken av menn med formål om å “kurera” deira seksuelle legning. Avgjerda vart tatt måndag 14. mars, då aktivistar demonstrerte utanfor parlamentet i Cape Town.

"Ein magisk trylledrikk"

- Den som tek utdanning kan gjera mange fleire val i livet, seier statssekretær Ingrid Fiskaa, som særleg er oppteken av jenter og utdanning.

Utdanning: En nøkkel til kvinners frihet?

"Utdanning er å realisere seg selv". "Utdanning gir en stemme til de stemmeløse". "Utdanning avgjør hvem jeg er". Hva tenker jenter om utdanning for frigjøring? Vi har spurt fem unge jenter fra fem ulike land om deres tanker.

Kvinner på dagsorden

I dag feirer FNs internasjonale kvinnedag 100 år, og kvinnepolitiske saker settes på dagsorden over hele verden. Dette er også et viktig fokus i SAIHs arbeidsområder, noe du i dag kan få et innblikk i på bloggen vår. Og hva tenker kvinner om “utdanning for frigjøring”?