Nyhetsarkiv

Utdanning gir utvikling for alle - eller bare nesten?

Et av FNs tusenårsmål er at alle skal ha fått grunnutdanning innen 2015. Men satsning også på høyere utdanning er en forutsetning for god kvalitet i grunnutdanningen, og tilpasset undervisning er nødvendig om ’alle’ skal få tilgang til og utbytte av den.

Referat fra møte 5. april 2006

På månedens første møte har de som ikke var på Vårsamlingen fått referat fra helgen og en gjennomgang av årets politiske tema. Vi har planlagt arbeidet videre med stand, foredraget mandagen i kampanjeuka og laget en arbeidsgruppe på SOLiD-arrangementet vi håper å få flyttet til august eller september.

Medlemsmøte

Det neste medlemsmøtet i SAIH Blindern blir fredag 09.06.06 kl. 16.00 på Villa Eika. Alle som er, eller ønsker å være aktive i SAIH Blindern neste semester er velkomne! Etter møtet drar vi til Frognerparken og griller, som en hyggelig avslutning på semesteret som har vært.

Vedtak om fast møtedag

Denne uken kom et nesten fulltallig lokallag frem til at vi ønsker å ha et fast møtetidspukt. Møtene i SAIH- Bislet er fra nå av på onsdager klokken 16.00 i P46 på det lille rommet ved siden av Athene 2.

Gjeldsslette til Nicaragua

Verdensbanken bekreftet denne uken at den har vedtatt å slette 765 millioner dollar av Nicaraguas gjeld. I følge nicaraguanske myndigheter vil dette føre til flere jobber og mindre fattigdom i landet. Uavhengige økonomer kritiserer styresmaktene for å bruke pengene til å betale ned på interngjeld, og ikke på fattigdomsbekjempelse.

Colombias kritiske røst

Et tusentalls studenter gjennomførte sist uke en fire dager lang marsj mellom kystbyene Cartagena og Baranquilla, til forsvar for de offentlige universitetene. Regjeringens utdanningsreformer har rammet de offentlige universitetene hardt, og gjort det enda vanskeligere for fattige å få en utdannelse.

Ber Norge om støtte

- Etter 500 års motstand har urfolk endelig kommet i regjeringsposisjon i Bolivia. Men det er enda langt igjen til makten. Det sier Isabel Ortega, vararepresentant for MAS i det bolivianske senatet. Ortega har vært på et ukelangt Norgesbesøk, hvor hun blant annet har deltatt i markeringen av 8. mars. Hun oppfordrer norske myndigheter til å gi økt støtte til kvinner, og assistanse i den planlagte nasjonaliseringen av olje- og gassforekomstene i Bolivia.

Opprør etter regionale valg i Nicaragua

Hundrevis av representanter fra det indianske partiet Yatama klarte onsdag å stanse all flytrafikk til og fra byen Bilwi i den nordlige Atlanterhavsregionen (RAAN), og har siden tirsdag okkupert kontorene til Det regionale valgrådet i byen. Her holder de valgrådets president, Nery Gonzalez, som gissel, sammen med rådets sekretær, Lesbia Ortega.

FNs tusenårsmål - bløff eller "verdens største løfte"?

- FNs tusenårsmål kan ikke tas alvorlig, konkluderer en av Afrikas mest kjente utviklingsteoretikere, Samir Amin. I en lengre analyse i magasinet Monthly Review hevder han at den underliggende politikken vil produsere et apartheid på verdensbasis og og skape ytterligere global polarisering. Samtidig deltar finansminister Kristin Halvorsen i en kampanje til støtte for tusenårsmålene som "verdens største løfte".

Studenter arrestert etter fordobling av studieavgiften

ZIMBABWE 16-21.02.06: 47 studenter fra National University of Science and Technology (NUST) ble arrestert under en demonstrasjon 16. februar. Studentene demonstrerte mot regjeringens planer om en økning av studieavgiften på 100 %. Det er rapportert at en student ble hardt skadet.

SAIH søker ny Daglig Leder

SAIH har ledig stilling som Daglig Leder. Vi søker en dyktig person med erfaring fra bistandsarbeid og fra ledelse med økonomi- og personalansvar. Vi tilbyr spennende utfordringer og et meningsfullt arbeid i et engasjert fagmiljø.

FN tviler på sine egne ord

Begrep som "fattigdomsreduksjon", "deltakelse" og "empowerment" gir lite håp om en verden fri for fattigdom, hevdes det i en ny rapport fra FN-instituttet UNRISD.