Nyhetsarkiv

Ekstraordinært medlemsmøte

SAIH Blindern arrangerer et ekstraordinert medlemsmøte i samarbeid med SAIH Bislett for å planlegge besøket av Nojabulo fra Zimbabwe den 16.11.05.

Bilder fra Halloweenfesten

Torsdag 27. oktober arrgangerte SAIH Blindern sammen med International Students Union (ISU) en intenasjonal Helloweenfest på Betong på Chateau Neuf. Her ser du bildene!

Masterstudie for tøff mayangnakvinne

For mange urfolkskvinner i Nicaragua gjør skeptiske fedre og ektemenn det vanskelig å ta en utdannelse, men for Melba var det nettopp faren som oppmuntret henne sterkest.

Vellykket hiv/aids-prosjekt

- CEADL gjør et unikt arbeid i El Alto, sier Vegard Hole, tidligere OD-leder, som har vært på tre ukers studieopphold i Bolivia.

Fantastisk resultat!

TV-aksjonen Drømmefanger ble avsluttet med et av tidenes beste innsamlingsresultater. SAIH skal med midler fra aksjonen støtte prosjekter i Sør-Afrika og Bolivia.

Aksjonsuke for rettferdig handel

I samarbeid med Max Havelaar setter SAIH-Blindern fokus på rettferdig handel. I aksjonsuka deler vi ut rettferdige bananer i lange baner og informerer om rettferdige varer.

Max Havelaar-uke på Høgskolen

Denne uken har SAIH- Bislet aksjonsuke med Max Havelaar-stand på skolen. Målet er å spre informasjon om Max Havelaars merkevareordning og få studentene til å vite hvilke produkter de bør kjøpe for å fremme retterdig handel fra sør til nord.

Referat fra møte 3. oktober 2005

Nå skjer det ting! På lokallagets andre møte har planleggingen av TV-aksjonskampanje, Max-Havelaar-aksjon og FN-foredrag kommet langt. Vi i SAIH- Bislet har også fått ansvarsfordelingen i gruppa på plass, med utnevning av kasserer, sosialiseringsansvarlig, sekretær og informasjonsansvarlige.

Referat fra møte 19. september 2005

På mandag holdt vi høstens første møte i SAIH- Bislet. Med 15 oppmøtte kom vi etter brainstorming og diskusjon til enighet om program utover høsten. I første omgang håper vi å få til et foredrag om FNs fremtidige rolle i verdenssamfunnet. Vi vil også begynne planleggingen av Max Havelaars aksjonsuke og arbeid med årets TV-aksjon.

Infomøte 15. september

Vil du engasjere deg i studentenes egen bistandsorganisasjon? Vil du ta del i et engasjert og solidarisk miljø? Eller er du bare nysgjerrig? Kom på informasjonsmøte i SAIH Tromsø.

Informasjonsmøte 6. september

Vil du engasjere deg i studentenes egen bistandsorganisasjon? Vil du ta del i et engasjert og solidarisk miljø? Eller er du bare nysgjerrig? Kom på informasjonsmøte i SAIH Trondheim.

Informasjonsmøte

Vil du være med i studentenes egen bistandsorganisasjon? Vil du ta del i et sosialt og engasjert miljø på Ås? Eller er du bare nysgjerrig? Kom på SAIHs informasjonsmøte!

Informasjonsmøte 7. september

SAIH har nyoppstartet lokallag på Bilset Er du interessert i nord/sør- spørsmål? Vil du være med i et sosialt og solidarisk miljø? Eller er du bare nysgjerrig? Kom på infomøte!

Velkommen på SAIH-møte

Er du interessert i nord/sør- og utviklingsspørsmål? Vil du være med i et sosialt og solidarisk miljø på HiA?

Vil du engasjere deg i utviklings- og bistandsspørsmål?

SAIH jobber med utdanningsbistand, informasjon og politisk påvirkning. SAIH Blindern driver internasjonalt solidaritetsarbeid. Vi arrangerer møter, debatter og kampanjer med tema som kan være relevante for det du studerer. Kontakt oss hvis du vil engasjere deg i studentenes egen solidaritets- og bistandsorganisasjon!

INFOMØTE I SAIH BERGEN

Mandag 29.aug kl 18 er det infomøte i saih Bergen i Speilsalen på Kvarteret. Alle som har lyst til å være med eller vil vite mer om SAIH er hjertelig velkommen.

Vervefest

Er du interesert i internasjonale spørsmål? Vil du engasjere deg i studentenes egen bistandsorganisasjon? SAIH kommer til å være på vervefesten torsdag 25. august.

Radio Dialogue

Har som har som hovedmål å formidle alternative synspunkter og tilrettelegge for dialog i lokalsamfunnet om utviklingsrelaterte saker.

Community Working Group on Health

Har som hovedmål å øke den sivile deltakelsen i helsesektoren, og tar sikte på å stimulere til frivillig organisering på lokalt nivå.