Nyhetsarkiv

Informasjonsmøte

Vil du være med i studentenes egen bistandsorganisasjon? Vil du ta del i et sosialt og engasjert miljø på Ås? Eller er du bare nysgjerrig? Kom på SAIHs informasjonsmøte!

Informasjonsmøte 7. september

SAIH har nyoppstartet lokallag på Bilset Er du interessert i nord/sør- spørsmål? Vil du være med i et sosialt og solidarisk miljø? Eller er du bare nysgjerrig? Kom på infomøte!

Velkommen på SAIH-møte

Er du interessert i nord/sør- og utviklingsspørsmål? Vil du være med i et sosialt og solidarisk miljø på HiA?

Vil du engasjere deg i utviklings- og bistandsspørsmål?

SAIH jobber med utdanningsbistand, informasjon og politisk påvirkning. SAIH Blindern driver internasjonalt solidaritetsarbeid. Vi arrangerer møter, debatter og kampanjer med tema som kan være relevante for det du studerer. Kontakt oss hvis du vil engasjere deg i studentenes egen solidaritets- og bistandsorganisasjon!

INFOMØTE I SAIH BERGEN

Mandag 29.aug kl 18 er det infomøte i saih Bergen i Speilsalen på Kvarteret. Alle som har lyst til å være med eller vil vite mer om SAIH er hjertelig velkommen.

Vervefest

Er du interesert i internasjonale spørsmål? Vil du engasjere deg i studentenes egen bistandsorganisasjon? SAIH kommer til å være på vervefesten torsdag 25. august.

Radio Dialogue

Har som har som hovedmål å formidle alternative synspunkter og tilrettelegge for dialog i lokalsamfunnet om utviklingsrelaterte saker.

Community Working Group on Health

Har som hovedmål å øke den sivile deltakelsen i helsesektoren, og tar sikte på å stimulere til frivillig organisering på lokalt nivå.

POLISAL

POLISAL (El Instituto Politecnico de la Salud Dr. Luis Felipe Moncada) ble opprettet i 1979 og er tilknyttet UNAN, det autonome universitetet i Nicaragua. Instituttet utdanner helsepersonell på ulike nivå fra en ”teknisk utdannelse” som omtrent tilsvarer en norsk hjelpepleierutdanning, via sykepleierutdanning på bachelor-nivå til en magistergrad.

Clinica Bilwi

Clinica Biwi i Puerto Cabezas arbeider politisk med å forebygge hiv/aids og å spre kunnskap om seksuelle og reproduktive rettigheter, samt å fremme etniske minoriteters og urfolks helserettigheter på Atlanterhavskystens. Samarbeid med SAIH ble avsluttet 2008

Accion Medica Cristiana

Accion Medica Cristiana (AMC) bidrar til å styrke tradisjonelle medisinere og lokale helsearbeidere i Rio Coco-området til politisk og faglig engasjement, noe som også styrker mulighetene for å gjennomføre Atlanterhavskystens flerkulturelle helsemodell. Samarbeid med SAIH ble avsluttet 2008

Kreativ kamp mot vold

- 800 ungdommer søkte på 40 plasser ved sist opptak! sier Ednumd Mholongo, lederen for det populære ungdomssenteret K-Cap.

Harde sammenstøt i Vest- Sahara

Det okkuperte Vest- Sahara opplever nå de største og mest intense protestene mot den marokkanske okkupasjonen på mange år. Siden 23. mai har det pågått daglige protester og kraftige konfrontasjoner mellom sahrawiske sivile og marokkansk politi, militære og militser.

Rollemodeller fra Kayelitsha

- Vi må gjøre noe! Vi må skrive om sosiale temaer og ting som skjer på skolen vår, sier Djoashe Nkosinathi fra 10. klasse om skoleavisarbeidet.

Auka støtte til SAIH

Etter oppfordring frå Velferdstinget har Hovudstyret i Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) vedteke å auke SAIH-tiarene frå tjue til tretti kroner.

Teresa Canaviri

Aymarakvinnen Teresa Canaviri Sirpa er en heltinne som aldri har latt seg stoppe. Fra hun ble overlatt til seg selv som sjuåring, har livet vært et hinderløp. Men for Teresa har ethvert hinder vært en kilde til en voksende opprørstrang.

Mangelfull lærerutdanning

Urfolksperspektiv er en prioritet i Norges bistandsarbeid ute, men det synes ikke å være det i utdanningspolitikken på hjemmebane, sier SAIH-leder Kathrine Sund i denne kronikken.