Nyhetsarkiv

Bilder fra Høstseminaret 2002

Et lite utvalg av bilder fra SAIHs høstseminar 2002, med over 60 deltakere fra lokallag, StL, Studentparlamenter og styre i tillegg til AU og Sekretariatet. I tillegg var det besøk fra Zimbabwe, Kamerun og Colombia.

Feltarbeid i Nicaragua

To feltturer på tilsammen 5 måneder og SAIHs nye flotte nettsider har gitt meg lyst til å skrive noe om "mitt" land, Nicaragua. Mer spesifikt; "min" region på Nicaraguas sørlige atlanterhavskyst rundt kystens største by Bluefields.

Fra uutdannet lærer til rektor

I 1997 hadde bare 20% av lærerne som arbeidet i grunnskolen i den sørlige Atlanterhavsregionen i Nicaragua formell lærerutdanning. -I Nicaragua plukker vi folk fra gaten, og plasserer dem i klasserommet for å undervise, sier Lissa Taylor, rektor på barneskolen i Pearl Lagoon. For noen år siden var hun selv uten lærerutdanning. Gjennom stiftelsen FADCANIC, som har videreutdannet ufaglærte lærere siden 1997, har hun nå endelig fått sin utdanning, og er nå sjef på skolen hvor hun tidligere var ansatt.

Trygghet for en kaffebonde

Matagalpa, Nicaragua, september 2002. I et hus, høyt oppe i en skråning, med utsikt over et milelangt dalføre, bor Angelita med sin familie. Angelita er enke i 60-årene, og sjef i husholdet. Hun sitter inne i stuen og titter ut av inngangsdøra. To av de yngste barnebarna leker med hverandre ute på tunet. Hun har 17 av dem. -Her produserer vi kaffe og barn, sier hun og humrer. Uten Max Havelaars rettferdig handlede kaffe, hadde hennes situasjon vært svært annerledes.

100 studenter besto kurs i sauehold: Fårepølser til besvær etter overbevisende sauetarmshow

Universitetet i Tiwanaku og de 100 avgangsstudentene gir det ettårige kurset i sauehold en verdig avslutning. Muntlig eksamen er i gang, og to av studentene er i full gang med en autentisk oppvisning om tarmfunksjoner hos sau. Den unge jentas foredrag blir behørig visualisert av en mann, som ruller ut metervis av sauetarm. Bøtta han har ved siden av seg inneholder et komplett sett av saueinnvoller. Den kreative øvelsen i tarmslyng avløses av andre kunstner som avslører de ulike organenes spesielle egenskaper. Under forestillingen blir vi servert fårepølser og andre sauebaserte godsaker. Mens fårepølsa vokser i munnen, blir jeg rammet av et snev av selvkritikk over å ha handlet uprofesjonelt i mitt møte med sauen. Som vanlig gjør jeg en rask revisjon av etiske retningslinjene for sosionomer, og konstaterer at det nye og nære forholdet til sauens intime sfære har gjort det mye vanskelige å spise fårepølse.

El Alto, byen min!

Odd-Kjetil Johannesen er SAIHs prosjektansvarlig for Bolivia og har gjennom arbeidet i SAIH besøkt landet mange ganger. Han bodde der også et halvt år under sin studiepermisjon. Da foretok han sitt feltarbeid blant ungdomsgjenger i El Alto.

Ungdomsbandene i El Alto

Dette er en liten rapport fra feltarbeidet mitt om ungdomsbander i El Alto, foreløpig på et ikke-akademisk vis.

Harare 31.07.02. Dans!

Balletthøyskolen i Zimbabwe har et prosjekt som kalles outreach. Det ble startet i 1981 og sprer dans og bevegelse til gatebarn, handikappede og andre barn med få ressurser. En av ildsjelene, Brighton, jobber med outreach og er også trommelærer på balletthøyskolen. Han har en dansegruppe på plassen utenfor huset sitt hver onsdag som vi fikk mulighet til å oppleve.

Landsbygda rundt Gweru, 2.08.02

Community Working Group on Health skulle ha workshop i Gweru og inviterte oss dit. Jeg og Mona tenkte det var en sjanse til å få sett noe annet enn by på turen og spurte Itai i CWGH om det var mulig å komme seg ut på landsbygda. Så ikke lenge etter ankomst til Gweru måtte Paddington, SAIHs faste drosjesjåfør i Zimbabwe!, inn i bilen igjen og det bar ut i bushen. Vårt reisefølge, som skulle vise oss rundt, var den lokale CWGH representanten. Han viste seg å være en spesiell mann….

Yrkesutdanning og jobbskaping

Arbeidsløshet er et enormt problem i Sør-Afrika og nærmer seg i dag 50%. Det formelle utdanningssystemet er hovedsakelig rettet mot den formelle sektoren som byr på svært få jobbmuligheter. Behovet for utdanning som er tilpasset samfunnet og ungdoms individuelle behov er derfor stort.

Utdanning innen kunst og kultur

Under apartheid tiden var det ingen opplæring innen kunst og kultur på svarte skoler i Sør-Afrika. Helt nye læreplaner er utarbeidet for å inkludere dette i alle trinn. Dette innebærer at det er et stort behov for å gi den nødvendige kompetansen til lærerne.

Vårt bilde av Sør

Vårt bilde av Sør er som regel eit bilde frå Syden. På slike bilde ser ein oftast ei gruppe med solbrente og litt fulle folk frå Kolbotn og Steinkjer som smiler saman med den lokale kelneren som er pen og morsom og kan ein del grisete ord på norsk.

Burma: utdanning som et våpen mot folket

I juli 2000 gjenåpnet militærregimet i Burma universitetene igjen etter mer enn tre og et halvt år sammenhengende stengning. Universitetene har i løpet av de siste tolv årene vært åpne i til sammen tretti måneder, og få har tro på at de kommer til å forbli åpne denne gangen heller. Den regjerende juntaen har aldri våget å innrømme for omverdenen at de har holdt universitetene stengt, men innkasserer i dag ufortjent anerkjennelse for å åpne dem igjen. Universitetene åpnes imidlertid med så store begrensinger og strenge vilkår at det som foregår på universitetene snarere regnes som militær indoktrinering enn reell utdanning.

Då eg mista alt

Då eg testa positivt for hiv, mista eg alt. Eg var gift, hadde eit barn, var gravid og hadde god jobb. Mannen min skulda alt på meg og kasta meg ut, arbeidsgjevaren min sa meg opp. Eg gjekk frå å vera butikk-bestyrar til å bli hushjelp, noko som ikkje akkurat var draumen.

SAIH tidllig ute med kvinnebistand

SAIH tok tidlig opp kvinners stilling i Sør og i bistanden, og startet en kvinnegruppe allerede i 1977. SAIHs leder fra 1977 til 1981, Marit Nybakk, i dag representant for Arbeiderpartiet på Stortinget, var en viktig pådriver i dette arbeidet

Studenter i kamp-kampanjen

Kampanjen ble i hovedsak gjennomført våren 2002. Hovedfokus var Zimbabwe, men også andre land ble trukket fram. Lokallag samlet inn underskrifter, stod på stand, hang opp plakater og delte ut løpesedler, og på Blindern kom det besøk av Chenjerai Hove

Systueprosjektet i Bolivia

Dette prosjektet som startet på slutten av 1970-tallet og varte til begynnelsen av 1990-tallet ble et av de lengste og vanskligste gjennom SAIHs historie. Manglende kompetanse og store, uoversiktelige samarbeidsforhold var bare noen av faktorene som gjorde arbeidet vanskelig.