Nyhetsarkiv

Movimiento Cultural Qullana

Qullana er aymara og beryr den første. Dette er en ogranisasjon av og for aymara-og quechuaindianere, som har arbeidet for å styrke utdannings-og opplæringsmuligeter til indianerene i og fra rurale områder.

Sterke kvinner i Vest-Sahara

Vest-Sahara er det mest likestilte landet i den muslimske verda hevda kultur -og sportsminister Mariam Salek Hmada på ein pressekonferanse 8.mars i Stockholm. Det som står i vegen for ytterlegare frigjering er mangelen på ein eigen stat.

Women's Worlds - Framsteg og utfordringar i ei kjønna verd

Den åttande internasjonale kvinnekonferansen vart arrangert i Kampala 21 til 26 juli 2002. Konferansen samla omlag 2200 aktivistar og akademikarar frå 94 land med eit overveldande fleirtal av kvinner til ei hektisk veke i hovudstaden i Uganda.

Kokebok 2001

- HVORDAN MARKERER STUDENTENES FREDSPRIS - For alle lokallag av: Norges Bedriftsøkonomiske Samfund (NBS), Studentenes Landsforbund (StL), Norsk Studentunion (NSU)og Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH)

Kjønn, kropp og kunnskap - Seksualundervisning i Nicaragua

Et eksempel fra virkeligheten: En organisasjon som jobber med informasjon om HIV og andre seksuelt overførbare sykdommer i Nicaragua er på en videregående skole i en liten by. De skal informere elevene om forskjellige kjønnssykdommer og HIV. De vil også fortelle litt generelt om kropp og seksualitet Før de skal snakke med elevene har de et møte med rektor på skolen. Rektor vil at de skal gå gjennom det de har tenkt å fortelle elevene med han på forhånd. Representantene for organisasjonen sier litt om hva de pleier å snakke med elevene om, blant annet bruk av prevensjon og informasjon om hvordan HIV og kjønnssykdommer smitter. Rektors reaksjon er ikke overraskende på representantene for organisasjonen; han sier at det er greit at de snakker med elevene, men at de IKKE får lov til å snakke om sex eller bruk av kondom.

Hiv - aids

HIV/AIDS er blitt den største helsetrusselen i Sør Afrika. Epidemien kommer i årene framover også til å være en av de største utfordringene når det gjelder muligheten for en rettferdig utvikling og bekjempelse av fattigdom. I Sør-Afrika støtter SAIH hiv-forebygging og rettighetsarbeid.

Pressemelding 2001

Godt valg av fredsprisvinner! SAIH gratulerer ABFSU og deres leder Min Ko Naing med Studentenes Fredspris 2001.

Aids-medisiner og patenter

I etterkant av OD-kampanjen Ungdom i kamp mot HIV og AIDS arrangerte SAIH en postkortkampanje rettet mot den norske regjering med krav om at Norge stiller opp for fattige lands rett til medisiner

SAIH og Operasjon Dagsverk 2000: Ungdom i kamp mot HIV og AIDS

Høsten 2000 var SAIH medarrangør av OD 2000. Temaet var hiv og aids, og prosjektene pengene gikk til var alle rettet inn på hiv og aidsopplæring for ungdom i Sør-Afrika, Zimbabwe, Nicaragua og Bolivia. Unge mennesker under 25 år utgjør halvparten av alle som blir smittet av hiv i verden.

Intervju med to studenter fra studentbevegelsen i Kamerun

"L'union fait la force" - Sammen er vi sterke! Guillaume Teffo (25) studerer jus i Frankrike dette året. Før han dro i september 2001, jobbet han i flere år aktivt sammen med mange andre studenter for å få etablert den første studentunionen (kalt UNEEC - Union nationale des élèves et étudiants Camerounais) skapt av og for studenter i Kamerun.

Report on the effects of the Intifada on Palestinian higher education

Introduction The purpose of this report is to highlight the problems facing universities in the West Bank and Gaza Strip since the start of the Al Aqsa Intifada in September 2000. It examines the human and financial cost of the conflict on higher education, and the implications of these factors on Palestinian society. The report was produced to document the situation on the ground and uses case studies from Birzeit, Bethlehem and An Najah National Universities. The FoBZU Co-ordinator has compiled the information in this report using first hand reports from Palestinian academics and students, recent written documents from organisations such as Save the Children and Al Haq, and feedback from FoBZU visits to the region, the last of which took place in May 2001.

La juventud presente -ungdommen tilstede

"Jeg er redd. Hvis avgiftene går opp må jeg slutte på universitetet." Mosir Orquidea Acevedo Operta, student i psykologi ved Universidad Centro Americana (UCA) i Managua, Nicaragua, er ikke alene om å frykte for sin framtid. Det annerkjente universitetet planlegger å sette opp avgiftene med 400% neste år.

Intervju med Hiba Darwish, student på vestbredden, Palestina

Hiba Darwish studerer journalistikk og statsvitenskap ved Birzeit University på den okkuperte palestinske Vestbredden. Hiba deltar i en rekke studentorganisasjoner ved universitetet. Hun er aktiv i Shabibas studentavdeling på Birzeit (Shabiba er FateH's ungdomsparti), og sammen med medlemmene av de to andre hovedfraksjonene på universitetet, Islamic Bloc og Quttub (en koalisjon av venstreorienterte partier), deltar hun i planlegging og gjennomføring av demonstrasjoner, møter og andre aktiviteter for studenter.

Studentene i El Alto kjemper mot undertrykkelse

I Bolivia henger ikke folk med hodet. Det årlige karnevalet bringer farger, fest, dans, glede og fantastiske kostymer ut i alle gater og på alle torg. En sprakende folkefest som en utlending kan misunne. Men folk i Bolivia kjemper en kamp

SAIH nominerte Zinasu til Studentenes Fredspris

SAIH nominerte Zimbabwes studenter, representert gjennom ZINASU- Zimbabwe National Students Union til Studentenes Fredspris 2003. SAIH nominerte dem på bakgrunn av deres langvarige kamp for demokrati, student -og menneskerettigheter i Zimbabwe. Fredsprisen i 2003 gikk da også til Zinasu. Les mer om bakgrunnen for nomineringen.

1233 underskrifter sendt til Zinasu!

I forbindelse med kampanjen Studenter i Kamp ble det samlet inn underskrifter til støtte for Zinasu, Zimbabwe National Student Union. Zinasu har vært og er i første rekke i kampen for et demokratisk zimbabwe

Zimbabwes kamp er vår egen

Helt siden studentorganisasjonen ZINASU ble stiftet har den vært ledende i kampen for demokrati og menneskerettigheter i Zimbabwe