Refusjon

11 siffer, må være i norsk bank.

Hva gjelder utlegget / Purpose

Eks: Lanseringsmøte kampanje

Dette får du fra den ansvarlige i SAIHs sekretariat

Eks: Årsmøte 2021 / Ex. Annual Meeting 2021

Beskrivelse / Description Sum
Kvittering / Receipt
Legg til

Oppsummering av utlegg

Bekreft