Skattefradrag

Alle gaver til SAIH som overstiger 500 kr i året, kvalifiserer til skattefradrag. I 2018 kan du få skattefradrag for gaver opp til 30 000 kr i løpet av kalenderåret.  

Innhenting av fødselsnummer

Så lenge vi har ditt fødselsnummeret, går innmeldingen av gaver automatisk, og gavebeløpet vil komme ferdig utfylt på din selvangivelse. Dersom vi ikke har ditt fødselsnummer, ber vi deg sende en epost til info@saih.no.

I Norge regnes ikke et fødselsnummer som en sensitiv personopplysning. SAIH forsikrer om at vi behandler din informasjon med høye krav til konfidensialitet. SAIH vil aldri oppgi din informasjon til andre parter.

Dersom du har ytterligere spørsmål, ta kontakt med oss på epost: info@saih.no