Skattefradrag

Alle gaver til SAIH som overstiger 500 kr i året, kvalifiserer til skattefradrag. I 2018 kan du få skattefradrag for gaver opp til 40 000 kr i løpet av kalenderåret. I 2019 er beløpet endret til 50.000 kr.

Innberetting til Skatteetaten

  • SAIH innrapporterer din gave til Skatteetaten, og sender deretter ut årsoppgaven. Ditt gavebeløp vil deretter komme ferdig utfylt på din selvangivelse. 
  • Når du mottar årsoppgaven bør du ta deg tid til å sjekke at opplysningene stemmer. Ta kontakt med oss dersom du oppdager feil. 
  • For å innberette din gave må SAIH innhente ditt fødselsnummer. Vi forsikrer om at vi behandler din informasjon iht. gjeldende regelverk. Du vil ikke motta fradrag for din gave, dersom den ikke er innberettet av SAIH. Du kan ikke selv oppgi dette i selvangivelsen. 

Les mer hos Skattetaten.no.