SAIH-Stavanger

SAIH-Stavanger

SAIH er studenter og akademikere i Norges egen solidaritets- og bistandsorganisasjon. Vi jobber blant annet med akademisk frihet, studentsolidaritet og inkludering av unge kvinner og LHBT-personer gjennom politisk påvirkning, informasjonsarbeid og bistand. Slagordet vårt er «Utdanning for frigjøring». Dette gjenspeiler vår grunnleggende tankegang der utdanning står i fokus. 

Vi møtes hver tirsdag klokken 12.15 på rom Ø-213 i Arne Rettedals hus på UiS. Om dette virker som noe for deg, er det bare til å komme på et møte, eller ta kontakt på saihstavanger@gmail.com. 

ENGLISH

SAIH is the students and academics in Norways own solidarity and aid organization. Among other things, we work with academic freedom, student solidarity and non-discrimination for young women and LGBT-persons through political advocacy, information work and aid. Our slogan is "Education for Liberation". This reflects our fundamental mindset where education is in center of change. 

We meet every Tuesday at 12.15 in room Ø-213 at Arne Rettedals hus on campus. If this seems like something for you, feel free to join one of our meetings, or contact us at saihstavanger@gmail.com.