SAIH-Stavanger

SAIH-Stavanger

*English below

SAIH er studenter og akademikere i Norge sin egen solidaritets- og bistandsorganisasjon. Vi jobber blant annet med akademisk frihet, studentsolidaritet og inkludering av unge kvinner og LHBT-personer gjennom politisk påvirkning, informasjonsarbeid og bistand. Slagordet vårt er «Utdanning for frigjøring». Dette gjenspeiler vår grunnleggende tankegang der utdanning står i fokus.

SAIH-Stavanger møtes hver tirsdag, kl. 12:15 på rom Ø-213 i Arne Rettedals hus på UiS. Om dette virker som noe for deg er det bare til å komme på et møte, eller ta kontakt med oss på: saihstavanger@gmail.com.


SAIH is the students and academics in Norways own solidarity and aid organization. Among other things, we work with academic freedom, student solidarity and non-discrimination for young women and LGBT-persons through political advocacy, information work and aid. Our slogan is "Education for Liberation". This reflects our fundamental mindset where education is in center of change.

SAIH-Stavanger meet every Tuesday at 12:15 in room Ø-213 at Arne Rettedals hus on campus. If this seems like something for you -feel free to join one of our meetings or contact us at: saihstavanger@gmail.com.