2003-2004: STUDENTKAMP - RESSURS ELLER TRUSSEL?

2003-2004: STUDENTKAMP - RESSURS ELLER TRUSSEL?

Politisk tema for SAIH høsten 2003 og våren 2004 var de mange studenter som kjemper for demokrati. Fokuset var på situasjonen i Zimbabwe og Colombia.