2005: HVEM ER DIN HELTINNE?

2005: HVEM ER DIN HELTINNE?

Hvem er din heltinne, spurte SAIH om i 2005 for blant annet å sette fokus på viktigheten av kvinnelige forbilder. I Bolivia og Nicaragua tar få urfolkskvinner høyere utdanning, og en konsekvens av dette er at de er lite representert i maktposisjoner. SAIH satte fokus på dette, og hentet fram de mange heltinnene som har forsert hindrene.