2006: UTDANNING FOR FRIGJØRING

2006: UTDANNING FOR FRIGJØRING

Fattigdom skaper konflikt. Konflikter bidrar til økt fattigdom. For å bryte denne onde sirkelen, trengs det et utdanningssystem som ikke bare lærer folk å lese, men som utdanner blant annet lærere, jurister og forskere.

SAIHs kampanje 2006 handler om viktigheten av høyere utdanning i Sør. For å skape utvikling i et land, trengs det et utdanningssystem som ikke bare lærer folk å lese, men som utdanner mennesker til en lang rekke samfunnsfunksjoner. Slik er det i Norge - og overalt ellers.

SAIH støtter utdanningsprosjekter i Afrika og Latin-Amerika, fordi vi ser hvor viktig utdanning på egne premisser er for utvikling. Vi jobber med hiv/aids, likestilling, urfolksrettigheter, demokratisering og frigjøring fra vold.

Høyere utdanning bidrar til utvikling gjennom:

1 – Styrking av utdanningssystemet som helhet. For at et samfunn skal kunne tilby en god grunnutdanning, trengs det et solid høyere utdanningssystem.

2 – Økonomisk vekst. Ikke ett moderne land har blitt velstående uten et sterkt høyere utdanningssystem.

3 – Styrking av demokrati og menneskerettigheter. Et godt system for høyere utdanning, tilgjengelig for alle, bidrar til utjevning av maktforhold mellom ulike grupper i et samfunn. I tillegg spiller studenter og akademikere over hele verden en viktig rolle i kampen for demokrati og menneskerettigheter.