2007: VÅRT BILDE AV SØR

2007: VÅRT BILDE AV SØR

Vestlige medier, bistandsorganisasjoner og akademia er våre hovedformidlere av informasjon om Afrika. Bildet de presenterer er ofte unyansert. Krig, fattigdom og konflikter dominerer. Det Afrika som skjuler seg bak overskriftene, hører vi sjelden om.

Afrika består av over 900 millioner mennesker i 54 land med ulike problemer og muligheter. Årsakene varierer fra område til område. Løsningene er ikke de samme for alle, og kan heller ikke eksporteres som ferdige pakker fra andre land.

Et forenklet bilde av en situasjon kan være til direkte hinder for utvikling i et land. Studenter og akademikere er viktige aktører i samfunnsutviklingen. Det er derfor vesentlig at vi forstår hvordan verden henger sammen, slik at vi kan bidra til et mer nyansert bilde av Afrika nå.

Våre bilder av Afrika - og Sør generelt - sitter dypt og har konsekvenser. Det er grunnen til at SAIH med 2007-kampanjen "Afrika nå - en sak har alltid flere sider" satte fokus på slike spørsmål.