2008: Akademisk frihet

2008: Akademisk frihet

Høyere utdanning og forskning er sentrale premiss for utvikling og frigjøring; utdanning gir mennesker redskaper for kritisk og selvstendig tenkning, men for at dette skal være gjeldene er akademisk frihet nødvendig. Les mer.