2011: BEWARE THEY ARE EDUCATED

2011: BEWARE THEY ARE EDUCATED

Studenter er de som først protesterer når et samfunn beveger seg i feil retning. Derfor blir studenter og akademikere ofte overvåket, forfulgt, fengslet eller bare forsvinner.

  • STUDENTHELTER:
    Med kampanjen retter vi fokus på studenter som helter. Her er det enormt mange eksempler over hele verden. Studentlederen Welcome kjemper for en åpen studenthverdag og gratis kvalitetsutdanning i Zimbabwe. For dette ble han fengslet og torturert. Studentaktivisten Nasta i Hviterussland har blitt dømt til ett års fengsel for å delta i opposisjonelle kampanjer mot den pro-russiske politikken til president Lukashenko, og hennes uttalte holdninger som støtter opp om demokratiske verdier. Maxwell sitter fortsatt fengslet for sitt engasjement for mindre forskjeller, mer demokrati og skolepengestøtte i Swaziland. Camila mottar drapstrusler, men leder en enorm folkebevegelse for økt offentlig støtte til utdanning, og for universiteter som ikke baserer seg på å skape profitt.
  • HVA SKJER? Lær mer om hvor studenter kjemper.
    Studenter er på offensiven over hele linja, enten det gjelder utdanning for alle, rimeligere skolegang, nei til oljeboring eller et åpent, demokratisk samfunn. Gjennom SAIHs kampanje vil vi gi et større innblikk i studenters kamp – over hele verden.
  • HVA KAN DITT UNIVERSITET GJØRE?
    SAIH mener at dersom norsk akademia ønsker å være en demokratisk fanebærer bør vi tørre å si klart ifra når studenter og akademikere blir utsatt for grove overgrep. SAIH mener dessuten at det finnes mange muligheter for dialog gjennom samarbeidsavtaler, og at en gjennom disse har en særlig god anledning til å vise at en demokratisk og åpen studiehverdag er temaer norske universiteter er opptatte av.